Sävenäs avfallsförbränningsverk ska utrustas med nya värmepumpar som kan ta tillvara ännu mer av den värme som kommer från sopförbränningen. Värmepumparna ökar energiuttaget med upp till 20 procent.

– De nya värmepumparna är ytterligare ett viktigt led i att öka andelen energi ur avfallet i Göteborgsregionens fjärrvärmenät. Därmed minskar behovet av andra mindre bra alternativ för uppvärmning av våra bostäder som till exempel olja och andra icke förnyelsebara bränslen, säger Renovas vd Christian Baarlid.

Det västsvenska avfalls- och återvinningsföretaget Renova, som ansvarar för Sävenäs, satsar 50 miljoner kronor på nya så kallade absorptionsvärmepumpar.

30 procent av dagens fjärrvärme i Göteborgsregionen kommer från det avfall som eldas upp i Sävenäs. Dessutom ger förbränningen nästan fem procent av elbehovet. Det motsvarar fjärrvärme för 120.000 hushåll och elbehovet för cirka 90.000 hushåll.

Enligt Renova är anläggning i Sävenäs i Göteborg idag en av de effektivaste förbränningsanläggningarna i Europa.