Minskat matavfall och färre engångsartiklar. Genom ett 40-tal olika åtgärder har Sekelbo äldreboende minskat de årliga koldioxidutsläppen med motsvarande tio ton. Under konferensen Klimatstad belönades de i dag med Göteborgs Stads utmärkelse Årets klimatavtryck.

Årets klimatavtryck delas ut av miljöförvaltningen till en person eller organisation inom Göteborgs Stad som gjort ett betydande avtryck för stadens klimatarbete. Sekelbo äldreboende belönas för sin framgångsrika insats som pilotverksamhet i projektet ”Det avfallssnåla äldreboendet”, vilket lett till kraftiga utsläppsminskningar och sänkta kostnader på drygt 140 000 kronor per år.

”Vi är en framtidsbransch”
– Det är väldigt roligt att arbetet inom äldreomsorgen lyfts fram på det här sättet, vi är en framtidsbransch där det är väldigt viktigt att vi gör allt vad vi kan för vår miljö. Och för oss är det här ett arbetssätt som har satt sig, nu känns det självklart att tänka så här, säger enhetschef Annika Mattsson, som tillsammans med kollegan enhetschef Kimberly Moore var på plats för att ta emot priset.

Utmärkelsen går till alla undersköterskor, miljöombud och chefer på Sekelbo äldreboende, varav några inte längre arbetar kvar. Vid utdelandet nämndes särskilt insatser från undersköterska Birgitta Glada, tidigare enhetschef Cristina Foconi och projektledare Karin Nielsen på Kretslopp och vatten, som samordnat arbetet.

– Det är fantastiskt att vårt arbete fått sådan uppmärksamhet, både från politiker, andra äldreboenden och regeringens utredare, säger Annika Mattsson.

Inte rädda att prova nya rätter
Projektet ”Det avfallssnåla äldreboendet” ingår i förvaltningen kretslopp och vattens arbete med avfallsminskningar, där Sekelbo äldreboende genomfört och följt upp ett 40-tal åtgärder för att minska sitt avfall. De största förändringarna är minskningen av engångsartiklar och att avsevärt mindre mat slängs. Anledningen till det är till stor del att de boende nu själva får önska vad de vill äta.

– Soppa och fisk är väldigt populärt, liksom sås och potatis, men de boende är inte heller rädda att prova nya rätter. Allt sker i dialog med centralköket, som är väldigt lyhörda för våra önskemål.

Att byta ut engångsprodukter mot tvättbara alternativ handlar exempelvis om att använda tygservetter i stället pappersservetter eller att använda individanpassade kontinensskydd.

– En annan effekt av miljöarbetet är att det har blivit ökad gemenskap mellan de olika våningarna på Sekelbo. Nu pratar vi med varandra på ett annat sätt, vilket är väldigt roligt. Sedan går det inte att låta bli att bli lite miljömedveten själv, vilket även återspeglar sig privat. Och det är ju också en positiv effekt.