Är mobiltelefoner och basstationer farliga? Oroliga göteborgare hör av sig till Miljöförvaltningen och undrar. Nu ordnar förvaltningen ett möte den 6 mars dit alla är välkomna för att ställa frågor och ta reda på mer.

– Det har forskats mycket på det här området. Det finns inga belägg för att mobilsystemets elektromagnetiska vågor är skadliga för hälsan under de fastställda gränsvärdena, förklarar Per Haglind, stadsläkare på Miljöförvaltningen, som ska medverka på mötet.

Enligt Per Haglind är det däremot uppenbart att olycksrisken ökar för den som kör bil och pratar i mobil samtidigt – och det gäller även om båda händerna är fria.

Olika ståndpunkter

Miljöförvaltningen grundar sin ståndpunkt på värderingar av nationell och internationell forskning som görs av myndigheter i många olika länder. Ett exempel på myndighet är IARC, internationella cancerinstitutet i Lyon som värderar cancerstudier från hela världen. Har rätt metod använts? Gäller resultaten även för människor och inte bara för försöksdjur? Har flera forskargrupper kommit fram till samma resultat?

I media lyfts regelbundet forskare fram som hävdar att mobiltelefoner kan påverka hälsan negativt. Ett exempel är SVT:s Uppdrag granskning i början av februari.

– Det finns alltid forskare som har motstridiga ståndpunkter. Och visst kan en forskargrupp visa sig vara banbrytande – men då kommer också andra forskargrupper snart att komma fram till liknande resultat. På så vis får man tillförlitliga forskningsresultat, förklarar Per Haglind.

Radiovågor och strålning

2005 är ett stort internationellt forskningsprojekt färdigt som undersöker om hjärntumörer och mobilanvändning kan ha ett samband.

Både mobiltelefoner och basstationer använder sig av radiovågor, det vi ibland kallar strålning. Men det är inte alls samma sorts strålning som till exempel röntgenstrålar. Radiovågorna hör till en annan typ av strålning som har mycket lägre energiinnehåll – mer än en miljon gånger lägre än röntgenstrålar.

Vid ett samtal sänder mobiltelefonen ut radiovågor som fångas upp av en antenn på en basstation som leder samtalet vidare till en mobilväxel. Samtalet skickas antingen vidare till det fasta telenätet eller till en basstation beroende på om mottagaren pratar i en vanlig telefon eller i mobil. Basstationen kan vara placerad på en mast eller en hög byggnad.
Med hjälp av radiovågor kan informationen alltså föras över utan ledningar. Det är samma radiovågor som till exempel används för att sända TV- och radio. Radiovågor, liksom ljus, är en del av det elektromagnetiska fältet.

– Det finns gränsvärden för hur mycket mobiler och basstationer får stråla. De är satta med säkerhetsmarginal för att kompensera de ofullkomligheter som alltid finns i forskningsmaterialet, säger Per Haglind.

Långt under gränserna

Både mobiler och basstationer håller sig dessutom ofta långt under gränsvärdena. Som en jämförelse kan en TV-sändare ha mer än 1 000 gånger högre effekt än en basstation.
Om man jämför strålningen från en mobil och en basstation, är den senare starkare. Men eftersom styrkan avtar med avståndet och basstationerna är långt från användarna, blir exponeringen från den egna mobiltelefonen i praktiken starkare.

Barn och mobiltelefoner?

Enligt Uppdrag granskning rekommenderar England, Tyskland, Italien och Norge, till skillnad från Sverige, att barn inte i onödan ska använda mobil.
– När det gäller barn rekommenderas ofta extra försiktighet eftersom de utvecklas, menar Per Haglind.

För att ändå minska exponeringen från mobiltelefonen använder en del handsfree-utrustning.
– Det finns som sagt inga belägg för att det är skadligt att prata i mobil. Men alla människor bedömer risker olika. En del kastar sig utför slalombacken medan andra tar det lugnare med en promenad, kommenterar Per Haglind.
– Vi måste ta människors oro på allvar. Därför är det viktigt att forskningen fortsätter och att vi tar del av resultaten, tillägger han.