Ren och vacker vårstad. I dikesrenen lyser snödroppe, tussilago och … skräp? Måndag den 20 mars och två veckor framöver städar sex arbetslag från park- och naturförvaltningen på platser som ägs av staden men inte städas regelbundet. ”Det ligger en hel del skräp på många ställen, och förekommer också tjuvtippar där folk dumpar avfall”, säger Tomas Liljeblad.

Han är projektledare för satsningen Stora vårstädningen, som i år görs för elfte gången för att göra staden vårfin. Och städningen är välbehövlig.

– Jag var till exempel ute vid Bergsjövägen, och på sina håll låg det skräp hela vägen från uppe i skogen till diket. Trafikkontoret underhåller själva vägen, men ingen har i uppdrag att städa utanför asfalten. Och i så gott som varje villaområde finns det tjuvtippar där folk slänger i bästa fall kompost, i sämsta fall gummidäck.

Fokus på fem stadsdelar
Särskilt fokus ligger i år på områden i Biskopsgården, Angered, Norra Hisingen, Östra Göteborg och Tynnered. Städningen är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret, och är en del av Göteborgs Stads satsning Trygg vacker stad.

De sex arbetslagen är sammansammatta av folk från park- och naturförvaltningens arbetsmarknadslag. Det är personer som av olika skäl inte klarar av att ha ett vanligt jobb. Resten av året jobbar de bland annat med naturvård och snickeriverksamhet.
Skapar trygghet

– De kommer till oss från arbetsförmedlingen för att arbetsträna av olika orsaker. Resten av året jobbar de bland annat med trygghetsskapande orsaker i samma områden som vårstädningen fokuserar på. Det kan till exempel handla om att röja undan sly och reparera parkbänkar.

Dessutom kommer park- och naturförvaltningens arbetslag i Slottsskogen och Keillers Park att delta i vårstädningen av sina respektive närområden.

556E_2.jpg