Sex fastighetsägare i Högsbo, Kortedala, Lunden, Västra Frölunda och Brämaregården måste innan nyår redovisa om de har PCB-haltiga fogmassor i sina byggnader. Annars väntar vite på 70.000 kronor. Det beslutade Miljönämnden på onsdagen.

Förra året kom en ny förordning om PCB i fastigheter. Den innebar att alla fastighetsägare med hus som byggts eller renoverats mellan 1956 och 1973 är skyldiga att inventera den PCB som finns i fog- och golvmassa. Detta senast den 30 juni i år.

I Göteborg är det drygt 1.000 fastighetsägare som berörs. Många av dem har också gjort detta. Men inte alla. Några hade inte hört av sig alls trots påtryckningar.

Göteborg var tidigt ute

När datumet gick ut var det ännu 30–40 fastighetsägare som inte kommit in med någon redovisning. Efter ytterligare påtryckning från Miljöförvaltningen återstår nu sex. Som på Miljönämndens möte i onsdags alltså förelades att redovisa innan årsskiftet, annars väntar vite på 70.000 kronor vardera.

Fastigheterna finns på Amalia Jönssons gata och Södra Långebergsgatan i Högsbo, Dagjämningsgatan i Kortedala, Lundgatan i Lunden, Fiol- och Gitarrgatan i Västra Frölunda och Ringögatan i Brämaregården.

Göteborgs Stad var tidig ute med sitt saneringsarbete

Sex ton ren PCB bortsanerat hittills

Jakten på det giftiga ämnet PCB i byggnader har pågått i Göteborg sedan 1999. Och saneringsarbetet hade kommit långt redan innan den nya förordningen.

– Idag är cirka 80 procent av alla fastigheter i Göteborg är färdigsanerade säger Fredrik Gustafsson, miljöinspektör på Miljöförvaltningen.

Det som hittills sanerats bort, bara i Göteborg, motsvarar en 30 mil lång fogmassesträng. Eller sex ton ren PCB.

Fotnot:
PCB är ett av de västa miljögifterna som finns. Ämnet bryts inte ner, utan sprids ut i naturen och tas upp av både djur och växter, för att sedan anrikas hos dem som finns längst upp i näringskedjan. Som människan.

Förordningen om PCB
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070019.HTM

Om PCB
http://www.sanerapcb.nu