Avsaltningsteknik och smarta persienner bland vinnarbidragen. Sex vinnare får Göteborg Energis stipendium Tänk:Om och får dela på 702 000 kronor. Bland vinnarna finns bland annat ett projekt som renar havsvatten med hjälp av restvärme från industrin.

Tre av projekten har valts ut av en jury och tre projekt har röstats fram av allmänheten.

– Vinnarna av årets Tänk:Om-stipendier är alla projekt som har stor potential att snabbt realiseras och konkret bidra till omställningen. Vi i juryn ser fram emot att följa stipendiaternas arbete framöver, säger Anders Ådahl, Teknisk Doktor i Energi och Miljö vid Chalmers och ordförande i juryn för Tänk:Om.

Smarta persienner fick folkets röst

Bland juryns val finns Helios Innovations som har utvecklat en ny avsaltningsteknik, vilken skulle spara vatten för oss människor och öka industrins lönsamhet.

Solartes Smart Blinds är en av vinnarna i folkets röst. De har utvecklat en ny typ av persienner, som fångar in och lagrar solenergi under dagen – energi som sedan frigörs som värme under natten.

Läs mer om alla stipendiater här: www.goteborgenergi.se/tankom