100 ansökningar kom in. Sex projekt får Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk:Om, som firar 10-årsjubileum. Potato plastic, som gör komposterbara engångbestick av överbliven potatis, ska genom vinsten försöka att komma ut på marknaden.

– Det har inte varit en lätt process för juryn att välja men årets stipendiater representerar spännande och genomförbara idéer som kan få stor betydelse och spridning, säger Anders Ådahl, teknologie doktor inom energi och miljö och ordförande i juryn för Tänk:Om.

Tre av årets stipendiater har utsetts direkt av juryn. De tre andra har efter nominering av juryn röstats fram av göteborgarna. 5 456 röster kom in totalt.

Vinnarna gör allt från effektiva beräkningar av matens klimatpåverkan till komposterbar plast.