Foto: Johanna Montell

Avvecklas vid årsskiftet. 2020 blir sista året för Skrota skräpet – en verksamhet som funnits sedan 2014 och som stöttar Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med att förbättra avfallssorteringen och minska avfallsmängderna. Under året kommer processledare Sandra Alm och hennes kolleger därför att jobba extra hårt för att sprida kunskap till stadens medarbetare.

– Vi kommer att genomföra ett antal aktiviteter, som utbildningar om avfallsförebyggande och sortering, och finns tillgängliga för rådgivning i avfallsfrågor under hela året. I och med beslutet om att Skrota skräpet läggs ner är det viktigt att de enskilda förvaltningarna och bolagen själva har kunskap för att kunna ta fram rutiner för att minska sina avfallsmängder och få till en hållbar avfallshantering. Så om man vill ha stöd är det en god idé att höra av sig i år – nästa år är det för sent, säger Sandra Alm som jobbar på förvaltningen Kretslopp och vatten.

”En fjärdedel av det totala hushållsavfallet”
Hon tycker att det är viktigt att kommunens verksamheter fortsätter förbättra sorteringen och minska avfallsmängderna även i framtiden. Särskilt då ett av målen i stadens klimatstrategiska program är att hushållsavfallsmängderna per person i Göteborg ska minska med 30 procent till 2030, jämfört med 2010.

– Om man räknar med de som bor hos stadens allmännyttiga bostadsbolag står Göteborgs Stad för en fjärdedel av det totala hushållsavfallet i staden. Dessutom är det viktigt att vi föregår med gott exempel, säger Sandra Alm.

Intern återvinning har sparat pengar
Förutom stöd och rådgivning till stadens verksamheter ansvarar Skrota skräpet också för ”Tage”, som är Göteborgs Stads interna återbrukssajt.

–De flesta känner till Blocket och Tage fungerar ungefär likadant. En förvaltning kan till exempel lägga ut ett skrivbord de inte behöver, som kan komma till användning någon annanstans. Då fokus ligger på återbruk och resurshushållning så är allting på Tage kostnadsfritt.  Allt möjligt kommer upp på sajten – nyligen lade till exempel park- och naturförvaltningen upp ett antal skyltar med namn på olika växter, säger Sandra Alm.

Sedan starten 2013 har Tage uppskattningsvis bidragit till minskade inköpskostnader med 30 miljoner kronor för möbler och inredning jämfört med nyinköp.

Tage ska finnas kvar också efter avvecklingen av Skrota skräpet, men vilken verksamhet som ska driva sajten är ännu oklart.