Kan falla i storm. Sex träd på Prästgatan och fem på Iskällareliden kommer under nästa vecka att tas ner av park- och naturförvaltningen. De cirka 70 år gamla träden är skadade av bland annat påkörningar. Nya träd kommer att planteras, troligtvis 2012. Träden som nu fälls får göra nytta som död ved i Delsjöområdet.

De sammanlagt elva träden har drabbats av röta i stambasen, den allra nedersta delen av stammen, och måste därför tas ned.

– Det finns en risk att de vid en storm blåser ner. Att de inom fyra-fem år skulle kunna ramla över en person eller en bil, och det får inte hända. Vi försöker ligga i framkant, säger Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen.
5B2A.jpg

Skadorna på träden har sitt ursprung i att de blivit påkörda någon gång under sitt liv. En sådan händelse blir ofta inkörsporten till ett svampangrepp som försvagar trädet.

– Gatuträd får ta stryk, konstaterar Johan Blomqvist.

Träd berör
Han har satt upp anslag på de träd som ska tas ner. För några år sedan, när almar skulle fällas vid Munkebäcksgatan, la trafikkontoret lappar i de kringboendes brevlådor. Många trodde det var reklam och kastade pappret utan att läsa. Sedan blev de upprörda då träden fälldes. Efter den händelsen försöker Johan Blomqvist att vara så tydlig som det bara går.

– Folk blir väldigt upprörda och ledsna när de känner att de inte får information om sin närmiljö. För mig är det väldigt positivt att människor bryr sig om sina grönområden. Att ta ner träd är ett stort ingrepp i folks levandemiljö.

Blandalléer är ovanliga
De sex träden på Prästgatan är oxlar. De står enligt Johan Blomqvist i en lummig miljö, bland annat är fotbollsplanen intill omringad av lönnar. Nya oxlar kommer att planteras där de gamla nu tas ned, troligtvis under 2012.

De fem träden på Iskällareliden står i en blandallé och utgörs av en alm, en lönn och tre askar. När nya träd planteras där blir det på ett något större avstånd från vägen, så att de inte får samma utsatta läge som sina föregångare.

– Vi har inte bestämt vad vi ska sätta, men vi hoppas att vi kan hitta på något roligt och förhoppningsvis ha kvar blandallékänslan som finns på Iskällareliden, säger Johan Blomqvist.

Död ved behövs
Stockarna från de fällda träden kommer att läggas ut i Delsjö-terrängen för att där göra nytta som det som kallas ”död ved”. Många arter av till exempel insekter och svampar lever av död ved. Eftersom det mesta av skogen i Sverige numera är produktionsskog, som avverkas och därefter forslas bort, råder brist på död ved ute i naturen.