40 odlingslådor vid Risåsgatan. Skansberget ska bli tryggare, säkrare och grönare med hjälp av odling. Tanken är att odlingsintresserade göteborgare ska producera närodlat samtidigt som de skapar liv och rörelse i området. Bakom satsningen står fastighetskontorets projekt Stadsnära odling och park- och naturförvaltningen.

Sedan i våras deltar park- och naturförvaltningen i EU-projektet SEEDS som går ut på att göra övergivna platser attraktiva.

– Platser där det har varit något och där det kommer blir något – men vad händer under tiden? Det är det här mellanrummet som projektet riktar in sig på, säger Johan Blomqvist, parkförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Odling ger liv och rörelse
I Göteborg är Skansberget ett av tre identifierade områden som ska livas upp inom ramen för SEEDS-projektet.

– Stora delar av Skansberget upplevs som attraktiva, medan andra fungerar mindre bra. De gamla husgrunderna vid Risåsgatan används inte av allmänheten och att odla är ett sätt att göra något av platsen och befolka den. För om inte folk vistas på platsen blir det inte en trygg miljö, säger Johan Blomqvist.

Även fastighetskontorets projekt Stadsnära odling har länge haft ögonen på Skansberget.

Trendigt att stadsodla
– Det är en plats som lämpar sig väl för odlingar. Att det finns intresserade göteborgare som vill odla är jag helt säker på, stadsodlingar är en stor trend just nu. Men viktigast för oss är att det är hållbart, vi är noga med att odlingarna ska drivas av engagerade personer, säger Pia Schmidtbauer, projektledare för Stadsnära odling på fastighetskontoret.

Nu gör de två förvaltningarna en gemensam satsning på platsen. Under hösten ska delar av de gamla husgrunderna jämnas med marken. Istället ska 40 odlingslådor placeras ut, avsedda för odling av ätbar grönska.

Med odlingslådorna på plats räknar man med att intresset tar fart. Innan vårens sådd ska en odlarförening bildas som skriver skötselavtal med kommunen.

Information och inspiration
På onsdag 5 september klockan 17.00 är intresserade inbjudna till en informationsträff på Risåsgatan. Då medverkar även Patrik Sewerin, köksmästare på Gunnebo slott och trädgårdar. Han bjuder på mat från trädgårdslandet och inspirerar till ekologisk odling.