Nu ska problemet med störande gatumusik på Avenyn och andra centrala platser minska. Från 1 juli är det förbjudet att spela och sjunga på vissa gator mellan klockan 11 och 15 – såvida man inte har tillstånd från polisen. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

– Jag tror inte att de som utgör ett problem här kommer att söka polistillstånd, men något totalförbud är det inte fråga om. Det får vi inte utfärda med hänsyn till yttrande- och mötesfriheten i våra grundlagar, säger Ofelia Hendar, jurist på stadskansliet.

”Näst intill outhärdlig”

Den nya bestämmelsen införs i ”Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs kommun”.

Den klubbades av kommunstyrelsen på onsdagen, sedan Företagarföreningen Avenyn för ett och ett halvt år sedan skrivit och klagat på att gatumusiken blivit ”näst intill outhärdlig” för butiks- och kontorsanställda i området. Miljöförvaltningen har också fått in många klagomål.

– Problemet finns mest i närheten av Systembolaget på Avenyn, där står några och spelar samma visa hela dagarna sedan flera år. Likadant vid Nordstan där någon sjunger samma om och om igen eller spelar entonigt hela tiden, säger Ofelia Hendar.

Drottningtorget undantas

– Det här handlar om arbetsmiljön, inte att folk ska begränsas i att framföra sin musik.

”Förbudszonen” omfattar Avenyn från Nya Allén till Götaplatsen, samt Avenyns och Götaplatsens tvärgator till och med och inklusive de närmaste parallellgatorna. Dessutom omfattas stadsdelarna Inom Vallgraven och Nordstaden, med undantag för Drottningtorget.

Och inne i Nordstadens affärscentrum är det förbjudet att spela och sjunga mellan klockan 11 och 17 om man inte har tillstånd.

Kan dömas till böter

Den nya bestämmelsen innebär att polisen kan ingripa genom att be gatumusikanten att avlägsna sig eller genom att ta med personen till förhör. Den som bryter mot regeln kan dömas till böter.

Fotnot:
Formellt ska också kommunfullmäktige fatta beslut om de nya reglerna.