Skogomeskolan blir den andra grundskolan i stadsdelen Backa som fått Håll Sverige Rent:s miljöutmärkelse Grön Flagg. På tisdagseftermiddagen hissas den gröna flaggan på Skogomeskolan och alla barn bjuds på glass – som givetvis är ekologisk.

– Vi har arbetat med livsstil och hälsa både på förskolan och skolan. Vi valde temat för att vi ville göra eleverna medvetna om vikten av att röra på sig och att äta näringsriktig kost, berättar Maritta Thegerström, rektor på Skogomeskolan.

Ingen tävling

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse som är speciellt utvecklad för att passa miljöarbete i skolor och förskolor. I Grön Flagg belönas det vardagliga långsiktiga miljöarbetet.

Det är ingen tävling där det gäller att avgöra vem som kommer längst och vem som är bäst. Det handlar om att arbeta för en uthållig utveckling och är en global angelägenhet där alla blir vinnare. Det är fem olika teman som man kan arbeta efter; kretslopp, vatten, energi, skog och livsstil & hälsa.

Skogomeskolan har sedan tidigare en miljöprofil och har arbetat mycket med kretslopp och ekologi. Det finns ett växthus på skolgården där man odlar grönsaker och varje höst bjuds det in till skördefest när allt skall tas omhand. Skolan har till och med haft får och höns i anslutning till skolgården.

Rörelsebana för förskolebarnen

– Vi har länge haft en inriktning på att lära alla barn att ta hand om vår miljö. Det är en viktig kunskap att får med sig in i vuxenlivet. Nu har vi också lagt till idrott, rörelse och motion för visa barnen på vikten av att röra sig. Vi har besökt Friidrottens Hus där barnen har fått pröva på olika idrottsgrenar i en riktig arena. Förhoppningsvis väcker det någons intresse att vilja fortsätta med någon gren, berättar Maritta.

– Vi har årliga utomhusaktiviteter med bland annat femkamp för skolbarnen och en rörelsebana för förskolan. Det finns en utbildad rörelsepedagog inom varje verksamhet så även personalen har fått gå på utbildning.

På tisdagseftermiddagen samlar rektor Maritta Thegerstöm alla elever och barn till en ceremoni och håller tal där hon berättar om utmärkelsen Grön Flagg. Sedan kommer flaggan att hissas och alla kommer att bli bjudna på glass.

”Barnen tycker det är roligt att röra på sig”

Den Gröna Flagga förpliktigar så det gäller att fortsätta på den inslagna vägen och gärna utveckla arbetet.

– Det är absolut inget problem för oss. Alla är så positiva och vi har som goa barn på vår skola som tycker det är roligt att röra på sig så det här kommer att gå med bara farten, säger Maritta.

Fotnot:
Tidigare har 25 enheter inom Göteborgs Stad har fått utmärkelsen, 20 förskolor och fem skolor.

För mer information kontakta rektor Maritta Thegerström, Skogomeskolan, tel 031-366 87 85, expeditionen 366 87 81