En "bambatant" – husmor Anitha Börjesson på Skogomeskolan - får större delen av årets Agenda 21-stipendium från Göteborgs Stad, för framgångsrikt miljöarbete i skolan.

Anitha Börjesson med personal vid Skogomeskolan får 15.000 kronor i belöning för sitt arbete med att öka förståelsen bland barnen för ekologisk odling.

– Köket är mer än kök! Det tar ansvar för helheten – mat, hälsa, odling, djurhållning, näringslära och ekologi. Det bidrar till glädjen och tillfredsställelsen när förståelsen för sambandet och nyttan med att ingå i kretsloppet blir uppenbart, skriver juryn – kommunalråden Kia Andreasson och Marie Lindén – i sin motivering.

Ute i naturen på NO-lektionerna

Andra pris, 6.000 kr, går till lärarna Britt-Marie Persson och Katarina Karlsson vid Nya Varvets skola. De prisas för sitt nytänkande i upplägget av NO-undervisningen.

– Att vara ute i naturen för att iaktta, forska och ta prover är vida överlägset för förståelsen och lusten att veta mer. När känslan för naturen och dess ömtåliga väv infinner sig finns kraften att agera för att bevara vår vackra planet, säger juryn om de båda lärarna på Nya Varvets skola.

Stipendiet delas ut av Agenda 21-samordningen i Göteborg varje år sedan 2002 för att uppmärksamma lärare som lyckas integrera miljötänkandet i undervisningen och engagera eleverna.

Årets priser delas ut den 28 februari på miljöförvaltningen.