Nu ska Säveåns botten röjas från skrot och miljöfarligt avfall. På tisdagen startar dykare en två veckor lång rensningsaktion. Och en samling skolelever får chans att se arbetet på nära håll, från en inhyrd Paddanbåt.

– Vi vill visa vad vi gör för att Säveån ska förvandlas från en undervattenssoptipp till ett friskt vattendrag, därför har vi bjudit in skolklasser i närheten av Säveån, säger Christian Kallerdahl, informationschef på det regionala avfalls- och återvinningsbolaget Renova.

Ån är klassad som Natura 2000-område

– Dykarna kommer att berätta hur deras arbete går till och våra guider på Paddan kommer att berätta om ovanliga djur och växter som finns i och kring Säveån.

Dykningarna som startar på tisdag är troligen den första storstädningen av Säveåns botten som gjorts. Ån är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag, med en genuin laxstam, värdefulla strandskogar och fågelarter som kungsfiskare, forsärla och strömstare. Delar av Säveån är klassat som Natura 2000-område, en EU-regel för att bevara biologisk mångfald.

Ändå har Säveåns botten under årens lopp fått ta emot massor av dumpat skrot, allt från kundvagnar och cyklar till kylskåp och bilbatterier som läcker ut miljöfarliga kemikalier.

Nedskräpningen allt värre

Renova gör varje år besiktningar av åns botten, eftersom bolaget har en rörledning som leder renat processvatten från avfallskraftvärmeverket i Sävenäs ut i Göta älv. Renovas personal och dykarna kunde konstatera att nedskräpningen under vattnet bara blev värre och värre för varje år.

Förra våren gick därför Renova och länsstyrelsen, som har kartlagt Säveåns natur- och kulturvärden, ut med ett upprop för att få till stånd en rensningsaktion. Företag med verksamhet längs ån erbjöds att lämna bidrag.

Arbetet stoppades av höga vattenfölden i höstas

Ett 20-tal företag, med SKF och Göteborg Energi i spetsen, ställde upp med pengar så att man fick ihop de 350.000 kronor som krävs för två veckors dykningar. Arbetet skulle egentligen gjorts i höstas, men då var vattenflödena alldeles för höga efter den regniga sommaren, så då fick städningen ställas in.

Men nu ska den alltså bli av – och med traditionell göteborgsk guidning från Paddan. Och här handlar det inte bara om att ta upp avfallet, utan även om att ta hand om det på rätt sätt.

– Eftersom vi på nära håll har sett vad som händer med Säveån vill vi dra vårt strå till stacken för en bättre miljö. Vi vill också gärna upplysa de boende och andra om vikten av att sortera och lämna sitt avfall där vi kan ta hand om det på ett miljöriktigt sätt, säger Christian Kallerdahl.