Andelen miljövänliga skolmåltider ökar i Majorna och Lundby. I Majorna räknar man med att så mycket som en femtedel av livsmedlen ska vara ekologiska innan årets slut. Ett första steg från bamba till ekologisk skolrestaurang.

Ett av Göteborgs stads prioriterade mål är att andelen miljömåltider som serveras inom kommunen ska öka. Nu finns det också en modell för att uppnå målet, utvecklad inom ett samarbetsprojekt som pågått i knappt ett år.

Ökning till 13 procent

Modellen har prövats med positivt resultat i stadsdelarna Majorna och Lundby som aktivt har påbörjat utvecklingen från bamba till ekologisk skolrestaurang. Ett av målen var att öka andelen ekologiska livsmedel.

I Lundby ökades andelen från 4,2 förra året till hela 13 procent i år.

Skolmåltidsverksamheten i samma stadsdel redovisade en ökning från 1 procent till 7,4. I Majorna ökade man från 0 procent 2003 till 12 procent förra året. Prognosen för i år är att en femtedel av livsmedlen ska vara ekologiska.

Projektet var ett samarbete mellan Miljöförvaltningen, Agenda 21, Konsument Göteborg, Göteborgs Stads Upphandling AB, Livsmedel i Väst och stadsdelarna Majorna och Lundby.