Sparar miljontals kronor. Sveriges första avfallssnåla skola och förskola finns i Göteborg. Gropens gård förskola i Hammarkullen har lyckats minska sitt avfall med 46 procent. Den här veckan tar förskolan emot diplom för arbetet med att minska sitt avfall och sin miljöpåverkan.

På fem månader har Gropens gård förskola lyckats reducera sitt matavfall med 15 procent och restavfall med hela 46 procent.

– Vi har visat att det – med små åtgärder – går att förändra verksamheten och minska vårt avfall. Vi är stolta över att vara föregångare, inte bara för andra förskolor utan också för barnen och föräldrarna, säger Katarina Zupancic, enhetschef på Gropens gård förskola.

Skogräns och textilhanddukar

Personalen har själv valt 35 åtgärder för att minska avfallet, allt från att ersätta engångstossor med skogräns och pappershanddukar med textilhanddukar till att servera lagom stora portioner så mindre mat slängs.

Det minskade avfallet har många positiva effekter. Som minskning av miljöpåfrestning, kostnader, tid och utrymme för att förvara varor och avfall. Arbetsmiljön förbättras också eftersom personalen inte behöver lägga så mycket tid och kraft på att hantera produkterna och avfallet.

Fler blir avfallssnåla

Sandeklevsskolan i Bergsjön har också arbetat med att bli avfallssnålt. Resultatet är 46 procents minskning av restavfallet och 39 procent mindre matavfall.

Efter ett lyckat pilotprojekt på Sekelbo äldreboende arbetar nu Göteborgs Stads alla 55 äldreboenden med att också bli avfallsnåla. Detta beräknas minska klimatpåverkan med cirka 800 ton, avfallet med 350 ton och kostnaderna med drygt 11 miljoner kronor – pengar som istället kan läggas på omsorgen om de äldre.

Även sju av Göteborgs Stads kontor arbetar med att bli avfallssnåla och fler är på gång. Härnäst kommer kretslopp och vatten att sprida Avfallssnål förskola och skola i hela staden.