64 000 Göteborgselever plockar skräp i april. Göteborgs förskolor och skolor slår nytt rekord igen! Under april månad kommer 64000 barn och ungdomar att vara med i skolornas stora vårstädning. En fördubbling på fem år, och 2000 fler än förra året.

– Jag trodde nästan inte att det skulle gå att överträffa förra årets siffra – men det gjorde det, säger Marie Falk som sedan fem är projektledare för förskolornas och skolornas stora vårstädning.

Det som börjat lite försiktigt med spridda initiativ, etablerade sig strax efter millenieskiftet, och har nu vuxit till ett återkommande arrangemang som omfattar snart sagt alla stadens förskolor och skolor.

Pedagogiska insatser ger bred uppslutning
Precis som tidigare är det april månad som utgör städperiod. De förskolor och skolor som anmält sitt intresse bestämmer själva vilken dag de vill städa, men Marie Falk vet redan att det kommer att bli en topp i mitten av månaden.

– Eftersom skolorna hade påsklov under månadens första vecka var det bara några förskolor som ute och plockade alldeles i starten. Mellan den 15:e och 25:e har de flesta planerat in sina städdagar.

Varken påsklov eller sen vårvärme har avskräckt skolorna att anmäla sig. Marie Falk är övertygad om att det är alla pedagogiska insatser – med förankring in i läroplanerna – som ligger till grund för den breda uppslutningen. Projektet främsta målsättning är att på sikt bidra till att förbättra attityder kring nedskräpning och källsortering.

Alla får vattenflaska
Efter städningen rapporterar varje skola om erfarenheter och deltagande. Den som vill kan dessutom vara med och tävla med sina pedagogiska grepp kring städningen. Sista tävlingsdag: 7 maj.

– I mitten av maj vet vi vilka som vunnit, säger Marie Falk som också kan locka med en gul vattenflaska till alla som hjälper till att städa.

Förutom förskolornas och skolornas vårstädning arrangerar Trygg, vacker stad, Avenyföreningen och Innerstaden onsdagen den 24 april sin återkommande städdag. Då kommer politiker, tjänstemän och näringsidkare att städa i centrala Göteborg.