Inte bara städning. Projektet Förskolornas och skolornas vårstädning, som i år engagerade 60 000 barn och unga i Göteborg, byter 2018 namn till Vi håller Rent. De deltagande eleverna arbetar med olika miljöfrågor som nedskräpning, klimatpåverkan och återvinning.

Anledningen till namnbytet är att man vill förtydliga att kampanjen är en del av Håll Sverige Rents kampanj med samma namn. Det har dessutom förekommit en missuppfattning om att projektet går ut på att barn och unga ska plocka skräp och städa efter andra, vilket inte är fallet.

Brett pedagogiskt miljötema
Förskolornas och skolornas vårstädning har visserligen avslutats med en städdag, då de deltagande grupperna plockar skräp i sitt närområde, men det har bara varit en mindre del av ett bredare pedagogiskt miljötema där eleverna förutom nedskräpning också fått lära sig om exempelvis klimatpåverkan, återvinning och återanvändning.

Projektet har drivits i sin nuvarande mer pedagogiska form sedan 2008, så namnbytet till Vi håller Rent sammanfaller med tioårsjubileet.