Hästar istället för maskiner. I ett skogsområde i Backa på Hisingen provar fastighetskontoret nu en tysk modell för skogsbruk utan att kalhugga. Samtidigt körs virket ut ur skogen med häst och vagn för att minska markskadorna.

Den så kallade Lübeckmodellen etablerades i Tyskland för skogsbruk under 1990-talet och blir allt vanligare även i Sverige. Modellen testas nu i ett pilotprojekt i ett område på 17 hektar i Backa.

Fastighetskontorets skogsförvaltare Xavier de Maupeou säger att Lübeckmodellen gynnar alla de tre dimensioner för hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – som staden arbetar med i sin strävan efter levande skogar.

− Med Lübeckmodellen undviker man kalhyggen och gör ingen slutavverkning. Vi plockar ut stammar som är mogna och vill ha en naturlig föryngring, säger han.

”Folk kan gå i sin skog”
Följden blir att skogen blir blandad till både trädslag och ålder, vilket är positivt för den biologiska mångfalden, men den blir också trevligare plats att vistas i.

− När man undviker kalhyggen kan folk fortfarande gå i sin skog. Den blir mycket attraktivare att vistas i för rekreation, säger Xavier de Maupeou.

Dessutom är det på lång sikt även ekonomiskt fördelaktigt med den här typen av kontinuitetsskogsbruk.

− Man undviker föryngringskostnader som plantering och röjning, säger Xavier de Maupeou.

Hästar i stället för maskiner
Samtidigt som fastighetskontoret testar Lübeckmodellen har man valt att använda häst och vagn för att transportera ut virket ur skogen. Något som är skonsammare för marken.

− I västra Sverige är det ett stort problem med de markskador som blir när man kör ut i skogen med stora maskiner. Dels påverkar det skogens rekreationsvärde, dels blir det en miljömässig påverkan på till exempel vattendrag, säger Xavier de Maupeou.

25C8.jpg