Återanvändning kan minska avfallsmängderna. Bytt, bytt! På lördag 27 september är det dags för stora Bytardagen i bland annat Göteborg. Då står återanvändning i fokus, en dag då ”skräp” på en sekund kan förvandlas till ”fynd”!

På Bytardagen kan man åka till återvinningscentralen med saker man inte längre har användning för och byta till sig något, om inte helt nytt, så i alla fall nyttigt. På lördag finns bytarbord på återvinningscentralen, där man kan lämna in möbler, cyklar, kläder, leksaker och andra saker man inte längre använder – och få något annat tillbaka.

Större fokus på återanvändning
Första Bytardagen arrangerades i Västsverige i maj i år, i regi av det regionala återvinningsföretaget Renova och elva västsvenska kommuner.

Nu på lördag är det alltså andra gången och tanken är att ordna två bytardagar per år, för att öka uppmärksamheten kring frågorna. Tidigare hette det Återvinningens Dag.

– Det nya namnet Bytardagen innebär större fokus på återanvändning som ett sätt att minska avfallsmängderna, säger Viktoria Edvardsson, hållbarhetschef på Renova.

Visst är det bra att återvinna material från uttjänta prylar, men för miljön är det mycket bättre att återanvända, alltså byta grejer med varandra eller handla i second hand-affärer.

Öppet på alla återvinningscentraler
– Då förebygger man ju produktion och avfall. Det ger större miljövinster än materialåtervinning, inte minst inom textil och elektronik, som är väldigt belastande i produktionsledet, säger Viktoria Edvardsson.

Samtliga återvinningscentraler i de elva kommunerna håller öppet på lördag och på de flesta håll har man tagit in extra personal för att öka servicen och kunna svara på allmänhetens frågor.

På många ställen bjuds även på fika under dagen och flera centraler samarbetar med hjälporganisationer som tar emot saker för återanvändning.