Sjöfart och fiske står i fokus när miljöministrarna runt Nordsjön samlas till Nordsjökonferens i Göteborg på torsdag och fredag. Kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) vill också lyfta fram nedskräpningen till havs och kärnavfallsfartygen.

– Transporter av kärnavfall på fartyg har inte varit en lika stor fråga i Sverige som den varit i England och Norge. Om man nu ska köra atomavfall hit och dit, så ska det vara bästa möjliga teknik på fartygen – och i dessa tider borde de ha eskort, säger Bo Svärd på miljöförvaltningen i Göteborg, svensk representant i KIMO.

Stora containerfartyg en miljörisk

KIMO anser det oförsvarligt att de farliga lasterna med kärnavfall ibland går i enkelskrovsbåtar och utan bevakning av beväpnade fartyg. En terroristattack med brand ombord skulle få oöverskådliga konsekvenser.

– Idag när vi kräver dubbelskrov av supertankers är det helt oförsvarligt att dessa farliga laster går förbi några av Europas mest befolkade områden i ro/ro-fartyg med endast en motor och med liten eller ingen bevakning, säger KIMOs ordförande Angus Nicolson i ett uttalande.

KIMO vill också diskutera miljöriskerna med de allt fler, större och snabbare containerfartygen. I februari tappade ett fartyg 58 containrar utanför Nederländernas kust, med påföljd att en lång sträcka översköljdes med skräp – skor, telefoner, kläder och leksaker.

Kommunerna får betala städningen

Och vare sig skräpet kommer från en stor olycka, eller från det vardagliga dumpandet till havs, är det idag kustkommunerna som får betala städningen.

– Det är orättvist, eftersom skräpet ju kommer utifrån. KIMO har länge drivit att ansvaret ska regleras så att staterna tar ansvar för kostnaderna, säger Bo Svärd.

Sveriges miljöminister Lena Sommestad är värd för Nordsjökonferensen. Hon och hennes kollegor har bjudits in av KIMO till en udda fisketävling. Under fem minuter ska ministrarna fiska upp så mycket skräp de kan ur ett akvarium på Svenska Mässans kongresscenter, där konferensen hålls.

– Vi vill fästa uppmärksamheten på vårt projekt ”Fiska efter skräp”, där fiskefartyg får jättestora påsar för allt bråte som fastnar i deras trålar, i stället för att slänga tillbaks det i havet. Påsarna kan sedan lämnas gratis i vissa hamnar, berättar Bo Svärd.

Idag har många brittiska och holländska fiskare anslutit sig till ”Fish for litter”. Men i Sverige har det gått sämre.

– Sotenäs var svensk kommun i projeket, men där gick fisket i botten och nu finns där nästan inga båtar kvar. Två båtar från Sotenäs har varit med, men nu hoppas jag att vi kan få med båtar från Öckerö och Fiskebäck i höst, säger Bo Svärd.

”Göteborgsdeklarationen en besvikelse”

Nordsjökonferensen i Göteborg blir troligen den sista efter mer än 20 års samarbete, detta sedan nordsjöfrågorna allt mer tagits över av andra organ, till exempel EU.

Inga bindande beslut kommer att fattas av ministrarna. Konferensen ska dock ta en avslutande deklaration, Göteborgsdeklarationen.

– En avsiktdeklaration kan ju vara moraliskt bindande. Om ett stort antal ministrar säger sig vilja driva en fråga kan det ha betydelse och föra utvecklingen framåt, det har vi sett exempel på, säger Bo Svärd.

En del miljöorganisationer är dock kritiska mot att deklarationen blir alltför svag.

– Nordsjökonferensen har genom åren fungerat som en viktig hävstång för att få in havsmiljöfrågorna på den politiska arenan. Men Göteborgsdeklarationen om sjöfart och fiske är en stor besvikelse. Det är ett svagt dokument som med största sannolikhet bara blir ännu en dammsamlare, skrev Katarina Veem och Lars Kristoferson från Världsnaturfonden (WWF) i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Göteborgs Hamn först med el från land

Miljöminister Lena Sommestad hoppas dock att konferensen ska resultera i ”kraftfulla förslag för att minska miljöpåverkan från sjöfarten”. I en debattartikel i G-P tillsammans med finansminister Pär Nuder skriver hon att den svenska regeringen vill gå före och skattebefria el till fartyg vid kaj, ett sätt att minska utsläppen från dieselmotorer när fartygen ligger i hamn.

– Vår förhoppning är att en skattebefrielse av landansluten el ska stimulera det fina miljöarbete som görs i Göteborgs Hamn och andra svenska hamnar, skriver de båda ministrarna.

Göteborgs Hamn var först i Sverige att installera landanslutning av el med högspänning för sex år sedan. Det ledde till att hamnen senare fick EU:s miljöpris Clean Marine Award.

På torsdagen bjuder Göteborgs Stad Nordsjödelegaterna på en sightseeingtur i hamnen och på kvällen blir det middag på Börsen.

Fotnot:
KIMO består av mer än 100 kommuner i tio länder. Svenska KIMO startades av Göteborgs Stad och har idag sju medlemskommuner, från Helsingborg i söder till Tanum i norr.