Kreativ återvinning på Selma Lagerlöfs torg. Ett gammalt bankkontor vid Selma Lagerlöfs torg har under våren bytt skepnad. På fredag är det äntligen invigningsdags för REturen - ett kreativt återvinningscenter. Från bank till idébank.

Ska sanningen fram har det faktiskt redan tjuvstartats i liten skala på Selma Lagerlöfs torg 26. Några barngrupper har fått chansen att prova spännande tankar och ny teknik för att ge skräp och skrot nytt liv.

4930.jpg
– Medan vi höll på att göra i ordning lokalen hände det mer än en gång att det knackade på dörren. Där har stått barn som undrat om de inte snart ska få komma in, berättar Anna Hedén som är projektledare för norra Hisingens satsning på en kreativ mötesplats för förskolebarn och skolelever upp till 16 år.

Italiensk förebild
Idén om att ta tillvara ratat restmaterial från butiker och industrier har hämtats från Italien, men i Backamodellen har man utvecklat tanken ytterligare ett steg.

– Vi har teknisk utrustning, som till exempel ipad och datorer, och det gamla bankvalvet har vi gjort om till en ljusateljé med projektorer, säger Anna Hedén som brinner av iver att komma igång efter månader av planering.

Många bollar i luften
Det var i augusti förra året som projektets finansiering blev klar. Under hösten anställdes Anna Hedén och hennes kollega miljöpedagogen Linda Linder.

1FBC.jpg
– Sedan dess har vi byggt lokalen, skrivit en policy, samlat in material och spritt budskapet om vår verksamhet – och den 25 maj ska vi ha en föreläsningsdag där skolor och klasser fått boka in sig för att få veta vad vi gör på REturen, säger Anna Hedén.

Själv kommer hon att fungera som spindeln i nätet. Bygga workshops och samla in överblivet skräp som kan förvandlas till byggmaterial i den gamla banklokalen om 300 kvadratmeter.

25-30 barn och ungdomar bör kunna få utlopp för sin kreativitet samtidigt. Gruppens storlek beror delvis på hur många lärare och pedagoger som följer med från skolan, men Anna Hedén är inställd på att det nog kan bli ombytta roller i idéverkstan:

– Det behöver inte vara vuxna som lär barn. Hos oss lär alla varandra, beroende på vad man har att dela med sig av.

Aktiv miljöhandling
Inget miljöfarligt material kommer över REturens tröskel. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet värderas högt.

– För butiker och företag blir det ju också en aktiv miljöhandling att lämna överblivet material till oss istället för att köra till tippen, resonerar Anna Hedén.

Projektverksamheten löper året ut, men om allt går enligt planerna bli den del av stadsdelens ordinarie verksamhet från 2016.