Fem städlag. Det städas för fullt i Göteborg. Förutom att gator fortfarande sopas rena från grus har den stora vårstädningen av andra ytor nu startat. Det handlar om skogspartier, gräsytor och andra platser som skräpats ner. ”Bilmotorer, kaffemuggar och soffor – städlagen brukar hitta det mesta”, säger Stefan Risedal planeringsledare på trafikkontoret.

Städningen av ytor, som normalt inte städas, runt om i Göteborg inleddes i måndags 4 april och kommer att pågå minst fram till påskhelgen. Städningen är ett samarbete mellan fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen och genomförs som regel varje år. Arbetet utförs av fem stycken arbetsmarknadslag.

Foto: Stefan Risedal

– Arbetsledarna har fått kartor över vilka ytor som ska scannas av. Det är bland annat ytor som vi har fått tips om från allmänheten eller från byggledare och fastighetsförvaltare runt om i staden. Lagen befinner sig nu i bland annat Tynnered, Askim och Angered, säger Stefan Risedal.

Lastbil behövs ibland

 Ytorna som städas kan till exempel vara skogspartier, stora grönytor eller fastighetskontorets mark som ska bebyggas. Med många års erfarenhet av städningen av staden vet Stefan Risedal att arbetslagen kan träffa på det mesta.

– Folk är väldigt fräcka. Man kan hitta allt från bilar och bilmotorer som någon dumpat i ett skogsparti, till läskburkar som folk slänger vid vägkanten när de kör bil.

Mycket av skräpet som hittas kan plockas upp med tänger och läggas i sopsäckar. Men handlar det om större grejer måste lastbil användas. Det är fastighetskontoret och trafikkontoret som står för kostnaden att frakta bort avfallet.

– Miljöfarligt avfall är inte billigt att ta hand om i dagens läge. Detta är ju kostnader som måste betalas med skattemedel. Det är enkelt att slänga ut en mugg genom bilfönstret, men ingen vill se skräpet och någon måste samla in det. Nedskräpningen tar aldrig slut, säger Stefan Risedal.

Hoppas på nya lagen

 Han hoppas på att den nya nedskräpningslagen, som trädde i kraft 1 januari 2022, ska få effekt på nedskräpningen. Den nya lagen omfattar även mindre skräp. Den som slänger till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi på marken kan få 800 kronor i böter.

– Om polisen skulle gå ut och bötfälla i högre grad hade nog fler tänkt sig för.

Om det handlar om nedskräpning av större föremål kan straffet bli fängelse i högst ett år.

Foto: Stefan Risedal