"Bra om barnen tidigt får lära sig att inte skräpa ned". Under skräpplockardagarna får barn och unga i Göteborg göra en insats för miljön. Intresset för att vara med är stort. “Det är viktigt att barnen engagerar sig aktivt i den här frågan för vi vill gärna skapa hållbara attityder som håller livet ut hos dem”, säger Rachel Lichter, planeringsledare för förebyggande arbete mot nedskräpning på park- och naturförvaltningen.

Skräpplockardagarna arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete med organisationen Håll Sverige rent. Syftet är att minska nedskräpningen och på samma gång öka källsortering, återvinning och återanvändning. Arrangemanget riktar sig till förskolan och skolan.

– Det är bra om barnen tidigt får lära sig att inte skräpa ned och att vara rädd om naturen. Samtidigt är detta ett bra tillfälle för pedagogerna att prata med barnen när de är ute och plockar skräp, om skräp och varför de plockar skräp. Det är ett bra sätt att hålla diskussionen levande, säger Rachel Lichter.

Bra om skräpet sorteras

Förskolor och skolor kan anmäla intresse för att vara med på skräpplockardagarna från 1 mars till 31 maj. Anmälan görs genom Håll Sverige rent och där går det även att beställa säckar och handskar utan kostnad.

– Där finns också mer information, till exempel om hur man sorterar. Det är bra om skolorna kan sortera skräpet och återvinna. Men det går också att lämna säckarna med Håll Sveriges logotyp vid källsorteringen på skolan eller på en återvinningsstation.

Fokus på vecka 16 och 17

Göteborgs Stad ser gärna att så många som möjligt plockar skräp under vecka 16 och 17. Det beror på att renhållningen på Kretslopp och vatten är redo att plocka med sig extra säckar under de veckorna.

– De sorterar dock inte innehållet utan säckarna går till förbränning.

Stort intresse

Intresset för att vara med är stort bland förskolor och skolor i staden. Förra året var det 50 000 deltagare. Just nu är 46 000 anmälda från 255 förskolor och 97 grundskolor.

– Vi hoppas att fler anmäler sig, de har över en månad kvar på sig för att få gratis material.

Förskolor och skolor som inte kan plocka skräp under vecka 16 eller 17 får givetvis plocka när de kan.