Simulerar översvämningar. Vad händer om Göteborg drabbas av kraftiga skyfall? Göteborgs Stad tagit fram ett digitalt verktyg som hjälper till med svaret. Genom att simulera olika väderscenarier får man fram viktig kunskap som underlättar stadens arbete med att rusta inför framtiden.

Verktyget kallas för skyfallsmodellen och ger en bra bild av vad som kan hända i samhället om lokala skyfall drabbar olika områden i Göteborgs mer tätbebyggda delar. Modellen utgår från två olika, fullt tänkbara scenarier.

Det ena är att det på bara ett par timmar kommer ett lokalt skyfall på 71 mm. Det andra är att det under samma tid regnar 131 mm.

− Vi utgår från faktiska händelser, skyfall som har ägt rum i andra svenska eller nordiska städer. Så den här typen av skyfall kan lika gärna trilla ner här, egentligen när som sommartid, säger Ulf Moback, klimatexpert på Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret.

Tr afikstörningar och drabbade sjukhus
Bland annat kan skyfallsmodellen identifiera de största riskområdena, så kallade lågzonsområden där vattnet har svårt att rinna bort och följden blir översvämningar. Några exempel är Mölndalsåns dalgång, Linnégatan och järnvägsspår vid Olskroken.

− Största riskerna med skyfall här i stan är att stora regnmängder kan leda till störningar i trafiken, att man inte tar sig fram varken med tåg eller bil. Dessutom kan översvämningar få stora konsekvenser för storsjukhusen och för räddningstjänsten, säger Ulf Moback.

Har sneglat på Köpenhamn
Att ta fram skyfallsmodellen är det första steget i arbetet med att klimatanpassa staden och planera i förhållande till de effekter som klimatförändringarna medför. Nästa är att komma fram till vilka åtgärder som måste vidtas för att minska konsekvenserna av extremt väder.

− Vi har sneglat mycket på Köpenhamn som drabbades hårt av skyfall 2011. I dag har de planerat runt 450 åtgärder, säger Ulf Moback.

En poäng är också att öka göteborgarnas medvetenhet om vad som kan hända vid ett skyfall.

− Till exempel fastighetsägare har ett stort eget ansvar att själva vidta åtgärder för att minska konsekvenserna vid skyfall. Det gäller såväl fastighetsbolag som privatpersoner. Information om detta finns bland annat på Göteborgs Stads hemsida, säger han.