Minskar risken för spridning. Parkslide, jätteloka och lupin är exempel på invasiva arter som är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige. De ska läggas i plastsäckar och slängas i brännbart på återvinningscentralen.  “För att minska risken för spridning får de inte blandas med annat trädgårdsavfall”, säger Anders Lisle, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Det finns flera invasiva främmande arter i våra trädgårdar, som vresros, blomsterlupin och kanadensiskt gullris. Det gemensamma med dem är att de sprider sig lätt i naturen och tränger undan andra arter. Naturvårdsverket hoppas nu på allmänhetens hjälp för att bekämpa de invasiva arterna.

Hantera dem rätt

Ett sätt är att hantera dem rätt när de slängs.

-Invasiva växter får absolut inte slängas i naturen. Packa istället in dem i plastsäckar som du slänger i brännbart på återvinningscentralen. Är det lite kan det läggas i en plastpåse som försluts och slängs i hushållssoporna. Risken för spridning är som störst just vid hantering och transport, säger Anders Lisle.

Kontrollera din trädgård

Det bästa sättet är att bara köpa och plantera växter som inte är invasiva. Har du en uppvuxen trädgård är det bra att se efter om det finns invasiva arter i den och i så fall minska risken för spridning. Det finns information på Naturvårdsverkets webbplats (se länk nedan) om de vanligaste invasiva arterna och hur de ska hanteras.