Rökfri arbetsmiljö ger friskare serveringspersonal. Särskilt icke-rökarnas besvär från slemhinnor och luftvägar har halverats sedan rökförbudet infördes i juni 2005. Det fastslår slutrapporten från en studie på ett tiotal krogar och bingohallar i Göteborg.

Studien har genomförts på nio orter i Sverige. I Göteborg har 20 anställda på ett tiotal olika arbetsplatser deltagit.

Utesluter allergisymptom

De positiva hälsoeffekter, som tidigare har rapporterats i samband med rökstoppet på krogen, kvarstod även vid den senaste uppföljningen av resultatet.

– Första gången vi gjorde undersökningen på våren 2005 var det pollensäsong, men i och med de senaste mätningarna har vi kunnat utesluta att symptom som till exempel rinnande ögon beror på pollen, säger Agneta Alderstig, projektledare på miljöförvaltningen.

– Dessutom stämmer våra resultat överens med det man kommit fram till i både Irland och Norge.

Stor skillnad mellan rökare och icke-rökare

Vid en jämförelse av den serveringspersonal som själva röker och de som inte gör det är skillnaden stor. Rökarnas ögonirritation har minskat något, men det är främst hos den icke-rökande personalgruppen som effekterna av rökstoppet är verkligt märkbara.

– Deltagarna upplevde att hälsan hade blivit så mycket bättre efter rökstoppet att de även kände mindre trötthet och fick bättre kondition. Livskvaliteten ökade när de fick arbeta i en rökfri miljö, säger hon.

Användbara resultat även för andra områden

Agneta Alderstig tror att undersökningens resultat inte bara är värdefull inom kafé- och restaurangbranschen, utan även kan bli användbar för hälsoarbetet inom andra områden.

– Det här kan få betydelse för olika verksamheter inom kommunen där personal utsätts för tobaksrök, som till exempel hemtjänst och kriminalvård.

Den nationella studien är nu avslutad, men kommer att följas upp på olika sätt, bland annat genom mer detaljerade analyser av resultatet. Agneta Alderstig hoppas även på att så småningom kunna göra en specifik undersökning av stadens bingohallar.