Leva livet-familerna sparade 15 procent. Under fyra veckor sänkte elva Göteborgsfamiljer elförbrukningen genom att ändra beteende. Med små förändringar – som att duscha kortare tid, stänga av datorn och sänka inomhustemperaturen – lyckades familjerna minska elanvändningen med i snitt 15 procent. Energiutmaningen var den fjärde delen i Leva Livet-projektet.

Kicki Gunnarsson var en av deltagarna som lyckades bäst. Hennes elanvändning halverades nästan genom sänkt värme inomhus och avstängda el-slingor i badrummet.

– Jag kan knappt tro att jag lyckades spara så mycket, säger hon.
Hälften av familjerna hade lånat en el-display av det lokala nätbolaget och kunde följa sin elanvändning. En gång i veckan fick de statistik i form av staplar från en detaljerad mätning.

– Genom att medvetandegöra elanvändningen och göra den synlig och tydlig med stapelstatistik kan man påverka lite till, säger Annika Källvik, energicoach under Energiutmaningen.

De familjer som kunde följa resultatet av sina beteendeförändringar på el-displayen sparade ungefär tre procentenheter mer jämfört med familjerna som inte hade någon. De som satte upp mål för hur mycket de skulle minska elförbrukningen lyckades allra bäst – de sparade upp till 44 procent.