Lyckad satsning gav resultat. Förra året sparade Göteborgs Stads energisparsatsning Vi kan påverka el som motsvarar elanvändningen i 22 lägenheter under ett års tid.

260 000 kilowattimmar. Så mycket mindre el använde lokalförvaltningen i Göteborgs Stad under 2017. Det motsvarar elanvändningen i 22 lägenheter och innebär en besparing på cirka 210 000 kronor, enligt en uträkning som lokalförvaltningen har gjort.

Energibesparingen är en del i projektet Vi kan påverka där deltagarna har uppmuntrats att minska sin elförbrukning genom att exempelvis stänga av apparater, släcka lampor och dra ner på användandet av eldrivna apparater.

– Lokalförvaltningen har alltså inte installerat några nya tekniska hjälpmedel, utan det är främst beteendeförändring hos personerna som jobbar i verksamheterna som gör skillnaden, säger Henrik Ragneskog, energipedagog och processledare på Lokalförvaltningen.

Siktar på 20-procentig minskning
Köket i Geråshus äldreboende i Bergsjön är ett exempel på en verksamhet som har minskat elanvändningen genom att arbeta energieffektivare. Där har personalen bland annat medvetet stängt av ugnar och grytor direkt efter användning, väntat med att starta diskmaskinen tills den har fyllts upp helt och dessutom bytt lampor. Där användes sju procent mindre el förra året.

Göteborgs Stad har som mål att varje invånare ska sänka sin elanvändning med 20 procent till 2020 (jämfört med 1995). Några mål för Vi kan påverka-satsningen är att fördubbla antalet verksamheter och antalet sparade megawatttimmar under 2018.

– Framgångsfaktorn ligger i att skapa delaktighet och god dialog. Med hjälp av Vi kan påverka-satsningen hittar deltagarna tillsammans lösningar på hur de kan undvika att använda energi i onödan. Man kan aldrig enbart informera någon till beteendeförändring, säger Henrik Ragneskog.