“Ett ovärderligt verktyg” Smarta sensorer ska sättas upp i 150 av Higabs hus för att spåra energitjuvar. Först på listan är husen med högst energiförbrukning, till exempel Stora Saluhallen, Rådhuset och Hagabadet. “Det är ett ovärderligt verktyg för att analysera data och spara energi”, säger Robert Schwartze, chef på drift och energi.

Robert Schwartze, Higabs chef för drift och energi. Foto: Higab/Carina Gran

Efter ett lyckat test på Hotell Heden startar nu arbetet med att montera 4000 sensorer i 150 av det kommunala fastighetsbolaget Higabs byggnader. Monteringen kommer att pågå under två år och först ut är Postgatan 16 som blir testarena för den nya tekniken. Sensorerna samlar in mätdata i realtid. Det handlar om fjärrvärmemätning, fastighetsel, vattenanvändning, temperatur och fukt.

Bästa möjliga inomhusklimat

Fastigheter som använder mest energi prioriteras först och den insamlade datan kommer till exempel att användas till reglering av byggnadernas värmesystem och enklare felsökningar.

– Den kommer även kunna slå larm vid temperaturavvikelser. All data knyts till vårt energisystem som vi själva har varit med och utformat för att kunna leverera bästa möjliga inomhusklimat till en så låg energianvändning som möjligt, säger Robert Schwartze.

Använder trådlös teknik

Många av Higabs hus är kulturhistoriskt värdefulla. Därför har trådlös teknik valts framför kabeldragen teknik. Den trådlösa tekniken har låg frekvens och klarar att träna igenom tjocka väggar i äldre stenhus. Higabs energiprojekt startade 2022 och görs tillsammans med Qualit IT Solutions. Globalt är 40 procent av den energi vi använder kopplad till byggnader och Higab har arbetat med frågan under lång tid. Målet är att sänka elförbrukningen med tre procent varje år. Higab har sparat 2 miljoner kilowattimmar per år de senaste tre åren med hjälp av energibesparande åtgärder.

Trappat upp arbetet

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har gett alla stadens förvaltningar och bolag i uppdrag att göra energibesparande effekter under vintern 2022/2023 på grund av elbristen i Europa. Därför har Higab trappat upp sitt arbete de senaste månaderna för att kunna göra fler åtgärder.

– Som fastighetsägare för Göteborgs kanske mest välkända och karaktäristiska hus är det viktigt att vi går långt fram i ledet och säkerställer att vi gör vad vi kan för att bidra till byggnadernas minskade energianvändning. Att nu få igång storskalig implementering av sensorer kommer ge tydliga effekter, säger Robert Schwartze.

Higab har trappat upp arbetet de senaste månaderna för att kunna göra fler energibesparande åtgärder. Foto: Higab/Carina Gran