14 nya laddstationer i Göteborg. Allt fler elbilar och elhybrider rullar på Göteborgs gator. Nu bygger Göteborg Energi ut infrastrukturen för att det ska gå att ladda upp dem snabbt. På onsdagen slås strömmen på till elva nya laddstationer, och därefter ytterligare tre under sommaren. Alla ligger vid viktiga trafikleder, i lägen där det är lätt att svänga in.

De ser ut ungefär som en bensinmack. Men istället för slangar har den tjocka kablar med kontakter att ansluta till bilens eluttag. Och istället för bensin från fossila källor innehåller de el från enbart förnybara källor: Vind, sol och vatten.

Genom att bygga ut laddmöjligheterna för eldrivna bilar hoppas Göteborg Energi kunna bidra till att marknaden växer.

– Om det finns en bra laddinfrastuktur blir det lättare för kunden att ta steget och köpa laddbilar. Det blir också lättare för företagen att sälja dem. Så allt sitter ihop, säger Anders Bersten, kommunikationsansvarig.

Kompletterar hemmaladdning
Det vanligaste sättet att ladda elbilar är nära hemmet, på en plats där de ändå står still i några timmar. Snabbladdningsstationerna som nu öppnas är tänkta som ett komplement. Dels för laddbilsbilister som är på genomresa och behöver fylla på. Men också för bilägare som ännu inte har någon möjlighet att ladda nära hemmet med så kallade normalladdare.

I dagsläget finns cirka 200 normalladdare runt om i Göteborg. De kommer under de närmsta två åren att kompletteras med laddstolpar med totalt ytterligare 520 uttag, som Göteborgs energi sätter upp i samarbete med kunder som äger fastigheter och parkeringar.

– De flesta som bor i villa kan ladda sina elbilar och laddhybrider hemma. Men om man bor i stan är det lite svårt. Därför ska vi sätta upp fler laddstolpar vid flerbostadshus och parkeringsplatser, säger Anders Bersten.

En del av laddstolparna kommer placeras vid köpcenter och i parkeringshus.

– Då kan man fylla på litegrann när bilen ändå står där medan man ska uträtta ärenden.

Göteborg Energi är en av flera aktörer som satsar på att bygga ut infrastrukturen för att ladda elbilar i Göteborg. Elbolagen Fortum, Vattenfall, Eon och Clever driver också laddstationer. Utöver de fjorton snabbladdare som Göteborg Energi öppnar finns ytterligare sex från andra leverantörer.

Ny generation snabbladdare
Göteborg Energi satte upp den allra första snabbladdaren redan 2011, och har installerat några ytterligare därefter. Men de tidigare laddstationerna har krånglat, och ersätts nu med den nya modellen. Den är stabilare och har tre olika kontakter, vilket gör det möjligt att ladda bilar av alla moderna märken.

Tack vare den kraftfulla effekten kan de nya snabbladdarna fylla en bil från tomt till fullt batteri på bara 20-30 minuter.

Alla stationer är utrustade med ett litet väderskydd, och under tiden som laddningen pågår hörs naturljud från humlor och fåglar i den lilla kuren.

– Vi ville skapa en ljudupplevelse som uppmanar människor att ta ett djupt andetag och slappna av en stund medan man laddar bilen, säger Anders Bersten.

Under sommaren är det gratis att använda snabbladdningsstationerna. Därefter kostar det tre kronor per minut.

– Att vi valt att ta betalt per minut är för att vi inte vill att folk ska använda laddstationerna som parkeringsplatser, säger Anders Bersten.

Den nuvarande utbyggnaden tillgodoser gott och väl behovet för de cirka 1 500 laddbilsägare som beräknas finnas i Göteborg, enligt Anders Bersten. Men marknaden utvecklas i rasande fart och Sverige är det EU-land där försäljningen går fortast. Så Göteborg Energi är förberett på ytterligare utbyggnad under kommande år.

Vad ser du framför dig om tio år?
– Då tror jag att antalet laddbara bilar har exploderat och att laddinfrastrukturen är en integrerad del av stadsbilden. Då har folk laddare hemma i sina villor, och fastighetsägare och köpcentra erbjuder laddning till boende och kunder.

Anders Bersten konstaterar att det pågår en enorm teknisk utveckling, såväl för laddbilar och batterier som kring hållbara transporter och energi i stort.

– Som vi ser det kommer infrastruktur för laddbilar inte att vara den enda lösningen. Men tillsammans med biogas kommer det vara en viktig del, om vi ska klara det nationella målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030.