Klockan 07.00 den 15 april är det dags för årets Citystädning, en av TÄNK-kampanjens aktioner mot nedskräpningen i centrum. Politiker, tjänstemän, köpmän och fastighetsägare hjälper till att städa och plocka fimpar.

Aktionen, som sker för fjärde året i rad, ingår i Trygg, vacker stad och vill väcka uppmärksamhet kring kommunens prioriterade mål – att göteborgarna ska uppleva sin stad ren och fin.
I kampanjen deltar politiker och tjänstemän tillsammans med köpmän och fastighetsägare i Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg, som städar och plocka fimpar längs Avenyn och på andra platser i innerstaden. Personal från räddningstjänsten dyker i kanalen och fångar upp skräp som samlats under året.

Samtidigt som citystädningen pågår en aktion ute i stadsdelarna där politiker, tjänstemän, föreningar och skolelever tillsammans städar i sina närområden.