Svårt att ta sig fram. Tisdagsnattens snöfall leder till försenad sophämtning på flera håll i staden. Framkomligheten är dålig på gator och invid fastigheter och många sopkärl är höljda i snömassor. Där tömningen inte går att genomföra i dag körs turer senare i veckan.

Vid behov körs turer även på lördag. Håller snöfallet i sig senare i veckan kommer Göteborgs Stad Kretslopp och vatten att ställa ut containrar och kärl där boende kan slänga sina sopor.

Fastighetsägare uppmanas att skotta rent för att möjliggöra sophämtarnas arbete.

− Sophämtarna måste kunna komma åt sopkärlet och ta det till bilen. Fastighetsägarna måste därför hinna skotta och kanske sanda eller grusa om det är halt, säger Johan Jernkrok, kundsamordnare på Kretslopp och vatten.

När det gäller återvinningsplatserna för förpackningar och tidningar ber Förpacknings- och tidningsinsamlingen göteborgarna att helst vänta några dagar med att lämna sitt sorterade avfall.

Alla återvinningscentraler utom Kretsloppsparken Alelyckan har öppet som vanligt.