Sophämtningen runt om i Göteborg dras just nu med stora förseningar på grund av snön. Det är snövallar och dålig skottning som gör det svårt för sophämtarna att hinna tömma enligt ordinarie schema. Renova vädjar nu till fastighetsägarna att skotta och sanda.

Det är den stora snömängden som kommit på kort tid som ställt till problem. Gatorna är snöröjda, och i bästa fall trottoarer och gångvägar men snövallarna däremellan är svåra att forcera med stora tunga sopkärl.

”Snön måste bort!”

– Ja, det är vårt bekymmer just nu. Villaägare bör se till att röja så att det går att komma åt sopkärlen. Bor man i någon annans fastighet så bör man påpeka för fastighetsägaren att snön måste bort! säger Christian Kallerdahl, informationschef på Renova.

Hur stora förseningarna är varierar från område till område men Renovas personal jobbar undan så fort de kan. Den som har frågor kring sophämtning kan ringa Kretsloppskontoret (se länk nedan).