Morgonens och helgens ymniga snöfall kan ställa till med bekymmer för sophämtningen. Snöproblemen kan i vissa delar av staden leda till att hämtningen blir försenad eller uteblir helt. Därför manar nu kretsloppskontoret alla fastighetsägare att skotta undan snövallarna.

För att underlätta för sophämtarna är det bra om alla som bor i villa eller äger ett hyreshus försöker att skotta upp hål i vallarna så att sophämtarna kan ta ut sopkärlen.

Om kommunens plogbilar har röjt en gata och det blivit en snövall på det område som fastighetsägaren normalt ansvarar för, så kommer trafikkontoret att försöka få bort snövallen så snart det går.