Fem får coachning under ett år. Fastighetsägare har testat olika sätt att hjälpa sina hyresgäster att minska avfallet. Projektet har genomförts tillsammans med kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, och åtgärder och tips har samlats i en vägledning. Nu har även fem fastighetsägare av flerbostadshus möjlighet att få coachning under ett år.

Göteborg har som mål att minska avfallet från hushåll med 30 procent fram till 2030. En genomsnittlig göteborgare hade 378 kilo avfall under 2019. Målet är det ska minska till 265 kilo. I Göteborg bor 80 procent i flerbostadshus, därför har kretslopp och vatten i Göteborgs Stad haft ett projekt, “Avfallssnålt flerbostadshus”,  tillsammans med Amlövs, Bostadsbolaget, Poseidon och Wallenstam.  Några av åtgärderna som testats för att minska hushållens avfall har varit kläderbytarveckor, byteshyllor och återkoppling av avfallsmängderna till de boende varje månad. Kretslopp och vatten har delat ut materialet “30 sätt att minska ditt avfall”.

Söker fastighetsägare

En vägledning med åtgärder och tips har tagits fram för att inspirera och stötta fler fastighetsägare.

-Vi söker nu fem fastighetsägare av flerbostadshus som kommer att erbjudas coachning under ett år. Coachningen är kostnadsfri och fastighetsägarna kommer erbjudas möten i grupp, men även enskilt stöd i form av platsbesök. Genom att delta och börja arbeta med avfallsförebyggande kommer fastighetsägarna kunna minska sina avfallskostnader och minska klimatpåverkan, säger Sandra Alm, projektledare på kretslopp och vatten.