Ny miljövänlig lösning. Kretslopp och vatten har tagit fram en solcellsdriven mätare som övervakar Göteborgs vatten- och avloppsledningar. Den nya mätaren gör det möjligt att snabbare hitta och åtgärda läckor eller stopp i ledningarna.

Göteborgs Stads förvaltning Kretslopp och vatten använder i dagsläget eldrivna mätskåp för att kunna upptäcka störningar i ledningsnätet. En ny solcellsdriven lösning gör det dock möjligt för förvaltningen att placera ut mätskåp varhelst det finns sol. Solcellsmätaren skickar dessutom information mycket oftare än de traditionella mätarskåpen.

− Du kan gå in och titta ”live” på datan och upptäcka avvikelser, säger Fredrik Forsell, elektriker på Kretslopp och vatten.

Sparar dricksvatten

Solcellsmätaren skickar information till Kretslopp och vatten var tionde minut. Förutom solcell består den bland annat av batteri, flödesmätare och transmitter som övervakar flöde och tryck. Genom att den snabbt kan upptäcka läckor och stopp i ledningarna går mindre dricksvatten till spillo och avloppsstopp kan åtgärdas snabbare.

Än så länge finns de nya solcellsskåpen vid bland annat Lindholmsallén och Bensingatan. Men fler planeras, bland annat i Hjällbo och Bergsjön.

Kretslopp och vattens solcellsmätare har väckt uppmärksamhet även i andra kommuner. Hittills har fyra kommuner hört av sig och är intresserade av att göra egna solcellsmätare.

− Det är en idé vi gärna bjuder på, säger Fredrik Forsell.