"Vi har massor av sånt som behöver göras". Skog och mark som ägs av Göteborgs Stad ska i sommar bli mera tillgängliga och städas på både sly och skräp. Bakgrunden är covid-19-pandemin och att ungdomar inte kunde få sina utlovade sommarjobb i äldreomsorgen.

Nu får 54 av dem istället arbeta med att bland annat förbättra och snygga upp i naturområden som förvaltas av fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

– Sammanlagt är det 5 000 timmars arbete som ska utföras. Till en början kände jag spontant, hur ska vi kunna hitta så mycket jobb, men nu är jag lugn. Vi har massor av saker att göra, som vi annars inte har resurser till, säger Torsten Andersen, skogsansvarig på fastighetskontorets avdelning för utveckling av mark och byggnader.

Listan är lång

På väggarna i sitt kontorsrum har han fullt med kartor där han visar på skogs- och markområden som ska bearbetas. Och i sin dator har han långa listor med varierande arbetsuppgifter. Här är några exempel:

  • Kvibergs led och slåtteräng. Slå ängen med grästrimmer. Rapportera om träd som har ramlat på leden i skogsområdet.
  • Kålsereds byväg. Bygga rastplats och ta bort inträngande växtlighet.
  • Ta bort sly för att göra det tryggt. Tillverka rastplats.
  • Rågårdsvägen i Gunnilse. Räkna antalet träd, notera både de som är friska och de som är skadade av kronvilt.
  • Skogstekniker fäller träd. Sommarjobbarna drar ris som läggs i stack.
  • Sandvadsvägen. Flis runt bord och bänk. Sly tas bort.
  • Tössåsvägen. Beskära och röja. Ta bort gammalt stängsel.
  • Kroksjövägens vandringsled. Kontrollera markeringar och röj bort inträngande växtlighet.
  • Fridhemsslingan, Backa. Inventera markeringen. Inspektera sikt och skick vid rastplats. Kontrollera spången.
  • Flemminggatan, Eriksberg. Ta bort vissna blomställningar och kompostera dessa.

– Det blir spännande. Vi har inte gjort något sådant här tidigare, och vi hoppas att vi även ska kunna göra skogstaxering, vilket vi har svårt att hinna med i vardagen, säger Torsten Andersen.

Röjer igenvuxen fruktlund

Skogstaxering innebär att ungdomarna får mäta trädens längd och grovlek samt notera dem.  Därmed finns det en grund för långsiktigt skogsbruk med plockhuggning som ger mångfald och bra ålderssammansättning.

Torsten Andersen nämner även ett projekt som ger win-win-resultat. Det är Angereds jordbruksgymnasium som hört av sig om möjlighet för att få fruktträd som utbildningsobjekt.

– Vi röjer en igenvuxen fruktlund vid Stugåsvägen med sommarjobbarna och under hösten kan Gymnasieleverna ha träden för den beskärningskurs som ingår i utbildningen.

– När våra sommarjobbare ordnat det, kan gymnasiets elever i höst ha beskärningsutbildning på fruktträden, säger Torsten Andersen.

Lisebergs erfarna sommarjobbare blir arbetsledare

Lovisa Nilsson på fastighetskontorets hr-avdelning berättar om bakgrunden till sommarens arbetstyrka.

– Göteborgs Stad brukar ge ungdomar från högstadier och gymnasier sommarjobb inom äldreomsorgen, men i år blev det inte möjligt på grund av coronaviruset. Staden behövde snabbt hitta ersättningsplatser och stadsledningskontoret hörde av sig till förvaltningarna. Vi på fastighetskontoret tar emot 54 ungdomar i tre arbetslag under sammanlagt nio veckor, säger Lovisa Nilsson.

Som en följd av covid-19-pandemin är Liseberg stängt och som arbetsledare har Göteborgs Stad därför rekryterat erfarna sommarjobbare från Liseberg som arbetsledare. Fastighetskontorets sommarprojekt har rekryterat två arbetsledare och hyrt in två minibussar för att transportera sommarjobbarna till arbetsplatserna.

”Ju mer man vistas i naturen, desto mer älskar man den”

Felicia Eckersten, är landskapsingenjör och anställd som markförvaltare på fastighetskontoret.

Hon har hand om skötseln av mark i norra Göteborg. Det är ängar, bostadsnära natur och allmänna ytor som hålls i ordning med hjälp av entreprenörer.

– Det ska bli jätteroligt att ta emot ungdomarna och visa vad det är vi gör. Kanske kommer de själva att bli intresserade av att ha ett yrke inom naturvården när de blir äldre, säger Felicia Eckersten som utlovar mycket arbete med att röja upp och snygga till. Och hon hoppas att skräpplockningen snarare ska sporra än avskräcka.

-Det finns forskning som visar att ju mer man vistas i naturen, desto mer älskar man den, och desto mera tar man hand om den, säger Felicia Eckersten.

Torsten Andersen har hittat åtskilliga arbetsuppgifter, runt om i Göteborg, för de tre arbetslagen av ungdomar som i sommar ska hjälpa till med att göra stadens skog mer tillgänglig. Foto: Nils Svensson