Ändrade hämttider i jul och nyår. Den senaste tidens vinterväder med snö och halt väglag har lett till förseningar i sophämtningen. Trots att det nu har slagit om till plusgrader och snön smälter är läget fortsatt problematiskt. Vårt Göteborg frågade Frida Gustavsson på förvaltningen Kretslopp och vatten hur situationen ser ut?

− Vi har utfört cirka 90 procent av alla tömningar som borde utförts. De tio procent som vi inte har kunnat tömma finns främst på vissa delar av Hisingen, Nordost och Sydväst. När vi har snö i Göteborg är vi vana vid att det uppstår problem i ytterområdena och på landsbygden där väglaget kan vara sämre, men i år har vi även fått stora problem i mer centrala områden, som Örgryte och Munkebäck.

Vad beror det på?

− Det finns flera orsaker. Vi har haft en rejäl ökning av sjukskrivningar, varav en del tyvärr beror på halkolyckor. Ett stort problem är snövallar och begränsad framkomlighet framför sopkärlen. Många fastighetsägare skottar inte hela vägen fram till kärlen.

Vilket ansvar har man som fastighetsägare?

− Du ska skotta och halkbekämpa så det finns en fri dragväg från kärlet och 1,2 meter utanför din fastighetsgräns.

Vad händer när sophämtarna inte kommer åt att tömma ett kärl?

− Om hindret finns inom fastighetsägarens ansvarsområde får kunden själv beställa extra hämtning. Är problemet utanför tomten gör avfallsentreprenören tre nya försök för att tömma kärlen. För att inte behöva komma tillbaka och göra sitt uppdrag är sophämtarna måna om att tömma så långt det bara går. Det är tufft att komma i kapp en runda.

Vad gör ni för att hantera situationen?

− Vi sätter in er rad åtgärder. I vissa områden har vi till exempel valt att inte tömma matavfallet varje vecka utan var 14:e dag för att stödtömma restavfall istället. Andra områden har vi försökt att köra i kapp på kvällar och helger, vilket sliter hårt på de som jobbar med att samla in avfallet.

Snart kommer julen och röda dagar. Hur förbereder ni er för det?

− Först och främst försöker vi komma i kapp efter förseningarna. Från och med nästa vecka ändras hämtdagarna. På vissa ställen blir det hämtning söndag till och med torsdag och på andra ställen arbetar sophämtarna in en dag och gör fem dagars arbete på fyra dagar. Vi skickar ut information till alla fastighetsägare om julschemat i vårt nyhetsbrev.