Tidningar, plast och papper. För att testa om fler sopsorterar när avstånden minskar hämtar Göteborgs stad med start i september under ett år plast- och pappersförpackningar samt tidningar vid dörren i två egnahemsområden i Kungsladugård och Lundby. Målet är både att öka återvinningen och att testa ett nytt insamlingssystem.

I dag är en tredjedel av göteborgarnas sopor förpackningar som egentligen borde återvinnas. Försök i andra kommuner visar att fler förpackningar återvinns om materialet hämtas vid hemmet och därför testas metoden nu också av Göteborgs Stad.

6DF0_3.jpg
– Det är mycket bättre för miljön att återvinna materialet och göra nya förpackningar och tidningar än att utvinna energi genom förbränning, säger projektledare Emma Hilmersson på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Vill gärna ha in synpunkter
Förutom att öka mängden insamlat material testas också hur det fungerar att slänga pappersförpackningar och tidningar i samma fack. I stället för att sorteras av de boende sorteras det senare i återvinningsprocessen.

– Testet handlar också om att se om kunderna tycker att det är en bra idé. Vi tror det, framförallt för att när det blir lätt, gör fler rätt. Vi är oerhört måna om att få synpunkter från de medverkande under hela perioden, så vi kommer bland annat skicka ut enkäter och finna spå plats för att prata direkt med de boende.

Förpackningar av glas och metall kommer testhushållen även fortsättningsvis få bära iväg till den vanliga återvinningen.

– Vi hoppas och tror att det också blir lättare att återvinna detta eftersom det inte blir lika mycket att gå iväg med.