På lördag öppnar Kretsloppsparken Alelyckan för allmänheten, den nya samlingspunkten för allt som har med återanvändning, återvinning och avfallssortering att göra. Här kan man bli av med sina uttjänta prylar och komma hem med nya – fast gamla.

Man ska inte behöva rota i en container för att göra ett containerfynd. Det finns ett enklare sätt. Detta är något av grundtanken bakom den nya kretsloppsparken, som ligger granne med vattenreningsverket i Alelyckan.

Får råd av utbildad personal

Där samlas nu verksamheter som tidigare bedrivits på olika håll: Återbruket, som säljer begagnat byggmateriel och vitvaror, har flyttat från Kviberg. Returhuset i Bergsjön, där långtidsarbetslösa jobbar med reparation och nytillverkning av bland annat av trädgårdsprodukter, startar nu också verksamhet i kretsloppsparken. Och Stadsmissionen öppnar ytterligare en second hand-butik strax bredvid.

Allt detta i kombination med en ny återvinningscentral samt en dygnet runt-öppen och handikappanpassad återvinningsplats för tidningspapper, glas och andra förpackningar.

– Finessen är inte enbart att vi samlat allt på en plats, utan framför allt de möjligheter till samverkan mellan intressenterna som skapas, påpekar Kaj Andersson, förvaltningschef på Kretsloppskontoret.

6794.jpg
Tanken är att de som kommer för att lämna saker ska få råd av utbildad personal för att sorteringen ska bli så bra som möjligt. Användbara grejer ska komma till användning, säger han.

Spårvagnen stannar inte

– Anläggningen är sannolikt unik i Sverige genom att den greppar över en sådan stor del av avfallsströmmen.

Beräkningar visar enligt Kaj Andersson att uppemot tio procent av allt det som göteborgarna kasserar varje år i själva verket slängs i onödan. Prylarna skulle kunna användas av någon annan, ibland efter en enklare reparation.

– Det innebär att 4.000 ton material årligen genom en sådan här anläggning skulle kunna komma till ny användning i stället för att kastas, säger han.

Kretsloppsparken invigdes redan på torsdagen av miljökommunalrådet Kia Andreasson, som i sitt tal bland annat uttryckte förhoppningen att anläggningen i framtiden skall få bättre allmänna kommunikationer.

Idag stannar två busslinjer vid hållplatsen utanför grinden, men spårvagnen kör förbi. Tillgängligheten är ett problem, medger Kaj Andersson:

Bygge för 40 miljoner

– Vi har föreslagit att det skulle byggas en hållplats med ett stickspår, så att vissa spårvagnar skulle kunna stanna här utan att hindra den övriga trafiken, säger han.

– Men så blir det inte. Vi hoppas dock att bussförbindelserna förbättras i takt med att fler verksamheter och arbetsplatser etableras i grannskapet.

Idén till den nya kretsloppsparken föddes redan för över fem år sedan, inspiration hämtades från liknande anläggningar ibland annat Kristianstad och Linköping. För drygt ett år sedan startade bygget, som sammanlagt gått på drygt 40 miljoner kronor.