Lyckat försök förlängs i två år. När villaägare i två områden i Göteborg fick pröva sorteringsfack i soptunnan minskade restavfallet med 20 procent. Över hälften av dem vill dessutom behålla tjänsten till självkostnadspris. Nu förlängs tvåfacktestet i ytterligare två år.

Under ett års tid har nästan 1000 villor i Göteborg fått pröva förpackningshämtning direkt vid dörren. Det är förvaltningen kretslopp och vatten som har testat ett nytt system med olika fack i soptunnan, som gör det möjligt att sortera tidningar, papper och plast utan att åka till en återvinningsstation.

Resultatet var över förväntan. Den vanliga soppåsen, restavfallet, minskade i snitt med 20 procent bland hushållen. Det motsvarar mer än 2000 ton på ett år om alla villor skulle erbjudas systemet i Göteborg.

– Bilresorna har också minskat – drygt 40 procent uppger att de har kört mindre, säger Emma Hilmersson på förvaltningen kretslopp och vatten.

Påverkat hur man handlar
Drygt 30 procent säger sig också ha tänkt mer på att minska på förpackningsavfall genom att till exempel köpa refill, storpack och ta med egen kasse.

– Många blev förvånade över hur mycket förpackningar de faktiskt har när de sett mängden i kärlen, något som motiverar att minska på detta vid inköp, säger Emma Hilmersson.

Mer än hälften av villaägarna vill behålla tjänsten till självkostnadspris. En del tycker dock inte att de ska betala för att få förpackningarna hämtade när de gör en miljöinsats genom att sortera.

– Enligt lagen är det producenterna som ska betala för insamlingen av återvinningsbart material. Kommunen får alltså inte använda avfallstaxan till att hämta förpackningar och måste ta ut ett självkostnadspris för förpackningskärlet, säger Emma Hilmersson.

Kretslopp och vattennämnden har beslutat att förlänga testet i två år till.