Permanent utställning i Guldhedstornet. Vattentornet i Guldheden är redan en turistattraktion, med kafé och vidsträckt utsikt över Göteborg. Nu blir det ännu mer sevärt, med en utställning om stadens 13 vattentorn.

– Vattentornen är ett viktigt inslag i stadens försörjning av dricksvatten, något som alla tar för givet ska fungera varje dag, säger Tommy Ekblad, chef för dricksvattennätet i Göteborg.

– Men många vet nog inte så mycket om tornen, så vi vill berätta lite mer.

3892_2.jpgHögt över havet
I Guldhedstornets trapphall finns numera en utställning med information om tornen. Och ute på 360-gradersbalkongen, på 122 meters höjd över havet, finns bilder på de vattentorn som kan ses i olika riktningar.

– Flera är iögonenfallande, som Slottsskogen, Biskopsgården, Gårdsten, Bergsjön, Kortedala och Björkekärr, säger Tommy Ekblad.

– Tornens utseende speglar den rådande arkitekturen vid tiden då de byggdes och säger något om i vilken takt Göteborgs stadsdelar vuxit fram.

Utställningen har funnits på plats ett par veckor och ska vara där permanent, öppen när kaféet är öppet. Här får man veta att Göteborgs vattentorn – eller reservoarer – har flera funktioner.

Kuperad stad
De ligger på högsta punkten i ett område för att skapa självtryck i ledningarna så att vattnet ”rinner av sig själv” fram till kranarna.

– Göteborg är en kuperad stad med många högzoner, så vi måste tryckstegra vattnet till områden som till exempel Bergsjön och Masthugget, säger Tommy Ekblad.

Vattnet trycks upp i tornen – som är stora reservoarer – och på så sätt utjämnar man också leveranser över dygnet.

– Vi har förbrukningstoppar morgon och kväll, när folk stiger upp och när de kommer hem, gör man slut på mer vatten. Det hjälper de här magasinen till att jämna ut, så vi inte behöver pumpa så hårt från pumpstationerna.

Vatten i reserv
Dessutom fungerar vattentornen som reserver vid driftavbrott, till exempel strömavbrott som gör att de eldrivna pumpstationerna stoppar.

– Om pumparna slås ut i nån timme finns det ändå vatten i den zonen, så det är en extra leveranssäkerhet inom zonen, säger Tommy Ekblad.

Även det gamla vattentornet i Slottsskogen är fortfarande i full användning.

– Jadå, den reservoaren försörjer framför allt Masthugget med vatten. Och har så gjort sedan invigningen 1899, säger Tommy Ekblad.

Guldhedstornets kafé har öppet på vardagar klockan 11 – 21, lördagar 11–18, söndagar 11–20.

7428.jpg

Björkekärrs vattentorn är en svampliknande byggnad i grå betong ritat av arkitekt Jan Wallinder. Tornet stod färdigt 1969.