Snart kan man få se "Bra miljöval"-märkta godstransporter från Stadens bud på Göteborgs gator. Det kommunala bolaget uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens maxgränser för utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen och användning av icke förnybar energi för godstransporter i tätort.

– Transporter är ett av de områden där miljöproblematiken är svårast, säger Eva Eiderström, chef för Svenska Naturskyddföreningens ”Handla miljövänligt”-avdelning.

Stadens bud är den andra godstransportör i Sverige som märks med ”Bra miljöval för godstransporter i tätort”.

Vill se fler anta utmaningen

5490_3.jpg
– Nu vill vi att fler kommuner och företag antar utmaningen och miljömärker sina godstransporter, uppmanar Eva Eiderström.

Stefan Svenson, chef för Stadens bud, är mycket glad över miljömärkningen.

– Det här stärker vår miljöprofil som stadens miljötransportör. Vi har fått ett kvitto på att vi lyckats i vårt miljöarbete.

Kör bara med gasfordon

– Vårt mål är att arbeta i linje med Göteborgs Stads miljömål: Vid utgången av 2008 ska 90 procent av alla personbilar och lätta transportfordon som ägs eller leasas av kommunala bolag och förvaltningar vara miljöfordon.

Stadens bud kör turer efter ett fast schema som gör att bilarna blir effektivt lastade, och har enbart gasfordon inom verksamheten.

När nu Stadens bud märks med ”Bra miljöval” går man även över till att köra samtliga fordon på biogas istället för fossil naturgas.

En tuff miljömärkning

– Det är glädjande att efterfrågan på biogas ökar. Ökad efterfrågan av biogas kommer att leda till ökad biogasproduktion och förbättrade möjligheter för fler att ersätta fossila bränslen, säger Jonas Hansson, SNF:s handläggare för ”Bra miljöval”-transporter.

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är Sveriges största natur- och miljöorganisation och driver Bra Miljöval, en av världens tuffaste miljömärkningar. SNF och föreningen arbetar med miljömärkning som ett av flera verktyg för att minska miljöpåverkan från transporter.

Fotnot:
Stadens bud är en enhet inom Gatubolaget teknisk service.