Stadsbiblioteket miljösatsar. Sommaren 2020 kommer de komma rullande – det som troligen är några av världens första eldrivna bokbussar. Anette Eliasson, sektorchef bibliotek, är väldigt nöjd med bibliotekets nya satsning. ”Det känns som ett bra, miljövänligt alternativ för oss med eldrivna bokbussar”.

I dag har Göteborgs stadsbibliotek två bokbussar som besöker cirka 70 hållplatser i veckan och 110 förskolor regelbundet. När de nuvarande bussarna började bli slitna ville stadsbiblioteket välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt. Och valet föll på elbussar.

Anette Eliasson, sektorchef för biblioteken i Göteborg.

– De två bussar som vi har idag börjar bli gamla och gå sönder. Det är dessutom dieselbussar som inte kan köras överallt på grund av miljöbegränsningarna. Att satsa på elbussar kändes som ett miljömässigt bra alternativ, säger Anette Eliasson.

Nyckelfärdig buss med specialinredning
Dessutom kommer de att kunna vara i trafik betydligt fler timmar än de bussar som används idag.

– Eftersom bussarna kommer att servas och underhållas av leverantören på kvällar och helger kommer vi att kunna använda dem mer. Vi slipper helt enkelt ställa in turer för att bussen ska till verkstaden, säger Anette Eliasson.

Poppis bokbuss
Bokbussen är både populär och uppskattad, framförallt av barnfamiljer och äldre. Nu när det är dags för nya bussar är det tänkt att inredningen ska anpassas efter målgruppen. Det finska företaget Kiitikori OY har fått uppdraget att inreda bussarna.

– Det är inte klart hur inredningen kommer att vara, men tanken är att de ska vara inbjudande och locka till läsning. Man ska känna sig välkomnad när man går in i våra bokbussar.

En viktig sak med de nya bussarna är att de är mer tillgängliga än dagens variant. De kommer att ha låggolv och eftersom de är eldrivna kommer de inte störa när de kör runt i bostadsområden.

– Vi är så glada över att vi är på gång med dessa bussar och att vi nu kan fortsatta och ladda inför sommaren 2020 när de är klara.