Nära samarbete med ekonomer har gett resultat. När Göteborgs Stad vid årsskiftet kunde visa att 27 procent av stadens inköpta livsmedel är ekologiska, kvalade man in i den nationella Ekomatsligan. Sedan dess har andelen ekologiskt ökat ytterligare. Allra bäst lyckas man i Lundby som nu är nära 50 procent.

Den 13 oktober åker Ulla Lundgren, processledare för miljömåltider, till Stockholm för att ta emot en utmärkelse för att Göteborgs Stad lyckades nå minst 25 procent ekologiska livsmedel vid årsskiftet.

– Nu kan jag skryta med att vi redan kommit ännu längre, säger hon när ny statistik ger vid handen att staden nu noterar 33 procent ekologiskt.
7CFC.jpg

”Började med att vi såg över menyerna”
Det ursprungliga målet om 50 procent vid årsskiftet 2014/1015 verkar inte oväntat vara alltför optimistiskt.

Men i Lundby har man under ledning av kostchefen Johan Fogler visat att det faktiskt varit möjligt att, med stor målmedvetenhet och ekonomisk stöttning, nå 50 procent.

– Just nu ligger vi på 49,4 procent, men händer det inget extraordinärt under hösten, kommer vi att nå målet, säger Johan Fogler och konstaterar samtidigt att det varit en lång process.

– Det började för tre-fyra år sedan med att vi såg över våra menyer. Vi gjorde om dem för att få in mer ekologiskt och högre kvalitet.

Extrapengar till stöd
Samtidigt som Johan Fogler och hans personal kämpat för att höja nivån är man väl medvetna om att det inte gått utan stadsdelsförvaltningens stöttning.

– Det ekologiska är ett prioriterat mål, och förvaltningen har skjutit till extra pengar för att vi skulle kunna lyckas, säger Johan Fogler och fortsätter:

– Eftersom det innebär en större arbetsinsats att göra mat på det här sättet blir det också lite dyrare. Själva matkostnaden kan man jobba sig runt genom att jobba efter säsongen – och det gör vi stenhårt – men det krävs helt enkelt fler arbetstimmar när man lagar maten från grunden.

I Lundby har man samarbetet med ekonomer för att få ut så mycket som möjligt av sina resurser.

– Dom har hjälpt oss att hitta nya modeller och varit ett stort stöd, säger Johan Fogler och Ulla Lundgren tror att det samarbetet kan visa vägen för fler:

– Pengar pratar. Kan man lägga fram ekonomiska argument är det också lättare att få gehör.

Siktar på ännu mer ekologiskt
I Lundby nöjer man sig inte med 50 procent ekologiskt. Johan Fogler och hans kollegor siktar högre än så.

– Under nästa fyraårsperiod tycker jag absolut att vi ska kunna nå upp till 65-70 procent, men det beror förstås på vad staden och politikerna tycker.

I det nära förestående förändringsarbetet hoppas han kunna få möjlighet att ha ugnar och spisar påslagna även under kvällar och nätter.

– Och så skulle jag ju gärna se att vi fick stekbord till vårt kök…

Men först ska man fira att man nått målet om 50 procent ekologiskt.

– Här ska det bli fest. Den saken är klar, försäkrar Johan Fogler.