109 verksamheter har fått miljödiplom. De senaste åren har stadsdelen Östra Göteborg arbetat flitigt med att utveckla miljöarbetet. Nu har hela stadsdelsförvaltningen och 109 av verksamheterna blivit miljödiplomerade. På en miljöfest under onsdagen tar hälften av dem emot sina diplom.

År 2011 beslutade Östra Göteborgs politiker att samtliga verksamheter inom förvaltningen skulle vara miljödiplomerade senast 2014. Sedan dess har det bedrivits ett strukturerat arbete med att analysera miljöpåverkan, lista kemikalier, gå igenom avfall och göra handlingsplaner.

56EC.jpg
Sammanlagt har 2 145 medarbetare på allt från kontor, förskolor och skolor till äldreboenden och fastighetsservice fått gå en grundläggande miljöutbildning i samarbete med Ekocentrum.

De har bland annat lärt sig mer om stadens miljömål, miljöledning och vad man kan göra på den egna arbetsplatsen för att bidra till en hållbar utveckling.

Utbildningen pågår fortfarande för nya medarbetare.

57 diplom delas ut
Onsdag den 25 februari är det dags för diplomeringsceremoni på Kortedala Forum. Då kommer 57 av Östra Göteborgs enheter och arbetsplatser att få ta emot sina diplom.

Anna Ledin, direktör för miljöförvaltningen, överlämnar miljödiplomen och Cecilia Solér som är lektor vid Handelshögskolan i Göteborg, är på plats för att prata om konsumtion ur ett miljöperspektiv.

Det är miljöförvaltningen i Göteborgs Stad som ligger bakom diplomeringsmetoden, som även ingår i den nationella diplomeringsföreningen Svensk Miljöbas.