"Bjuder upp till dans om stadsutveckling". Göteborgs stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård har fått utmärkelsen Årets Kollega 2014, bland annat för att hon ”bjuder upp till dans” om stadens utveckling.

Utmärkelsen delades ut på Arkitekturgalan i Stadshuset i Stockholm i förra veckan. Galan arrangeras varje år av fackförbundet Sveriges Arkitekter och är mest känd för en rad prestigefyllda priser, som Kasper Sahlinpriset.

På Arkitekturgalan delas också fem utmärkelser ut, bland annat Årets Kollega som i år alltså blev Helena Bjarnegård, med följande motivering:

Första kvinnan på posten
”Som stadsträdgårdsmästare håller hon sig inte bara inom den gröna världen utan ser till att bjuda till upp dans kring hela stadens utveckling. Som en fri spelare i den kommunala förvaltningen hörs och syns Helena och sprider sitt budskap och stolthet över det som åstadkoms. Alltid lika energisk och entusiasmerande för kollegorna och medarbetarna på förvaltningen, både gestaltare och förvaltare. Livet vore helt enkelt mindre energifyllt och roligt om Helena inte hade det jobb hon har.”

Helena Bjarnegård utsågs till stadsträdgårdsmästare i Göteborg 2009, som första kvinnan på den posten. Hon är landskapsarkitekt och utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna och Alnarp.

Innan hon kom till Göteborgs Stad och park- och naturförvaltningen, arbetade hon i tio år på White arkitekter.