Samverkan för biologisk mångfald. När hamnbanan nu byggs testas nya metoder för att bevara den biologiska mångfalden. Stora gamla trädstammar skruvas fast i berget för att bli hem och kiosk åt fåglar och insekter.

Just nu pågår den tredje etappen i utbyggnaden av hamnbanan i Göteborg. Järnvägen får dubbelspår och delvis ny dragning för att kunna öka kapaciteten för godstrafiken till och från hamnarna. I samband med detta kommer att antal träd att behöva tas ner. En del av dem, 22 stycken, har flyttats – antingen till en ny boplats, eller tillfälligt för att sedan komma tillbaka.

Några av träden går inte att rädda, men får i stället en ny livsuppgift – att bli boplats och matförråd för fåglar och andra smådjur.

– Så är det ju i naturen. Stora träd som blir äldre och döende får ofta ett hålrum som fylls med allehanda godsaker – trädmjöl, döda insekter, äggskal och annat – som är mums för bland annat fåglar, säger Camilla Finsberg, biolog på park- och naturförvaltningen.

Blir en resurs
Att på det här sättet bidra till att bevara den biologiska mångfalden genom död ved är inte nytt för Göteborgs Stad. Fallna eller nedtagna träd får sedan en tid ligga kvar eller samlas på särskilda platser för att bli en resurs för de organismer som lever av, i eller på trädet.

Det nya är att park- och naturförvaltingen nu för första gången tillsammans med Trafikverket provar att ställa träden upp. Det kallas för stående död ved, och den första ekstammen skruvades fast i berget i Krokängsparken nu i veckan.

– Genom att lämna träden stående hoppas vi att djur som inte vill bo eller söka föda på marken, till exempel vissa fåglar också ska kunna hitta en bostad. En sån här ek kan stå i många år, säger Camilla Finsberg.

Återföras till naturen
Planen är att ytterligare en eller ett par stora träd i området kring hamnbanan på samma sätt ska få möjlighet att återföras till naturen i stående skick.

– Döda träd är en resurs och nu får vi en dödvedsresurs att bli kvar i området. Hade trädet fått stå kvar hade det till slut dött av sig själv och blivit ett stående eller liggande dött träd med nytta för andra, säger Camilla Finsberg.