Renova går back på återvinningsplatserna och har därför krävt högre ersättning från de så kallade materialbolagen. Slutförhandlingarna som inleddes på måndagen ajournerades och därmed avvärjdes Renovas hot om att stänga Göteborgs 438 återvinningsplatser. Parterna måste dock ha kommit fram till en lösning före årsskiftet.

Ungefär 40.000 kronor per återvinningsplats och år förlorar Renova på att ha hand om förpackningsinsamlingen i Göteborg. Renova har därför sagt upp de fem avtalen med materialbolagen för omförhandling.

15-16 miljoner i förlust

– Renova är ett konkurrensutsatt bolag som inte kan ha kostnader av det här slaget. Om detta fortsätter så lägger vi ner alltihop, säger Christian Kallerdahl, informationsansvarig på Renova.

Det handlar om ungefär 15-16 miljoner kronor utöver den ersättning Renova får från materialbolagen idag för att verksamheten ska gå runt.

Förhandlingar ajournerades

– Nu vill vi ha betalt för vad det kostar att göra jobbet, det är vad vi förhandlar om just nu. Vi är ju entreprenörer åt de här bolagen. De får hitta på något annat sätt att samla in om de inte vill använda sig av Renova, så det är en lite tuff situation, säger Christian Kallerdahl.

Måndagens slutförhandlingar mellan Renova och materialbolagen ajournerades dock innan hotet hann förverkligas.

Slipper snöröjning och städning

– Målet är att förhandlingarna ska vara klara före nyår, så det jobbar vi stenhårt med nu. Vi är överens om att det ska lösas på något sätt. Ett direkt resultat av dagens förhandlingar är att snöröjning och städning kommer att upphandlas av materialbolagen själva från nyår. Hittills är det vi som gjort det och det utgör en tredjedel av den förlust vi har, säger Christian Kallerdahl.

Materialbolagen är de bolag som har bildats för att producenterna ska kunna sköta producentansvaret de har enligt lagen. De uppdrar åt olika underentreprenörer att samla in glas-, plast-, pappers- och metallförpackningar som sedan ska återvinnas.